Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O ZEMLJIŠKEM KATASTRU


Zakon o zemljiškem katastru - ZZKat (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86,  Uradni list RS, št. 52/00 – ZENDMPE in 47/06 - ZEN) je dne 17.04.1974 sprejela Skupščina Socialistične Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 04.05.1974.
 

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št.47/0665/07 - Odl. US, 79/12 - Odl. US in 61/17 - ZAID), ki je začel veljati dne 24.05.2006, uporablja pa se od dne 25.11.2006, v prvem odstavku 162. člena določa, da se postopki ureditve mej – mejni ugotovitveni postopki in postopki prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra, postopki izdelave zemljiškega katastra, postopki parcelacije in drugi geodetski postopki, ki so se začeli po določbah ZZKat, t.j. do vključno dne 28.12.2000, in glede katerih je ob uveljavitvi ZEN postopek v teku, oziroma je vloženo pravno sredstvo, končajo po določbah ZZKat.
 

V skladu z drugim odstavkom 165. člena ZEN določbe ZZKat glede postopkov ugotavljanja in evidentiranja vrste rabe, katastrskih kultur in katastrskega razreda prenehajo veljati pet let po uveljavitvi ZEN, t.j. dne 25.05.2011.

 

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZZKat:    

  • Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Uradni list SRS, št.2/76, 6/87, Uradni list RS, št.52/00  – ZENDMPE in 47/06- ZEN)

  • Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS, št.28/79, 35/83, Uradni list RS, št.52/00 – ZENDMPE in 47/06- ZEN)

  • Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 41/82, Uradni list RS, št.52/00 – ZENDMPE in 47/06- ZEN)

  • Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Uradni list SRS, št.36/84, Uradni list RS, št.52/00  – ZENDMPE in 47/06 - ZEN)

  • Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št.57/9952/00 – ZENDMPE in 47/06- ZEN)