Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Urejanje podatkov o nepremičninah

 
KAKO UREJATI PODATKE O NEPREMIČNINI V REGISTRU NEPREMIČNIN

Če podatki o vaši nepremičnini ne odražajo dejanskega stanja, jih lahko uredite na več načinov:

 
VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Modeli vrednotenja, cone in vse tabele so razvidne v Zbirki vrednotenja nepremičnin

Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah


EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN

Poročanje v ETN
osnovne informacije za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin.
- Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin

 

Z uveljavitvijo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. Za posle, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo od 1. 1. 2018, je potrebno poročati na naslednja načina:

  • Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo z najemojemalci - fizičnimi osebami so najemodajalci po novem dolžni poročati Finančni upravi RS ob oddaji napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.
  • Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci - fizične osebe sklenejo z najemojemalci - pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki oziroma osebami, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, so od uveljavitve zakona dolžni poročati najemojemalci.


DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

 

Transformacija v novi državni koordinatni sistem

V Sloveniji smo uvedli novi državni prostorski koordinatni sistem. Vse zbirke prostorskih podatkov Geodetske uprave naj bi bile do konca leta 2017 transformirane iz starega (D48/GK) v novega (D96/TM), ostale pa leto kasneje. V letu 2017 bo Geodetska uprava začela še s transformacijo nepremičninskih evidenc.

 

Obvestila

22.05.2019

Vzdrževalna dela geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah

Več informacij »

 

10. 04. 2018

V skladu z novim šifrantom prostorov in načinom izračuna uporabne površine dela stavbe smo v katastru stavb in registru nepremičnin pretvorili podatke o prostorih in uporabni površini. Nov šifrant vrste prostorov in način izračuna uporabne površine dela stavbe sta bila objavljena na podlagi spremenjenega 2. člena Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14 in 66/16), ki se je začel uporabljati 3.4.2018.

Več informacij »

 

Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe

Več informacij »