AKTUALNO

 

 

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Ustavno sodišče je odločilo, da pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini.

Lastnikom svetujemo, da kljub temu uredijo podatke o svojih nepremičninah, saj se ti uporabljajo tudi za nedavčne namene.

 

Spletno stran bomo postopoma uredili v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča, prav tako spletno aplikacijo za spreminjanje podatkov registra nepremičnin.

 

 

 

Spreminjanje podatkov o nepremičninah

 

KAKO SPREMINJATI PODATKE O NEPREMIČNINI V REGISTRU NEPREMIČNIN
Podatke o stavbi in delih stavb je možno popraviti s spletno aplikacijo Spreminjanje podatkov registra nepremičnin. Za vstop v aplikacijo potrebujete kodo. Koda je navedena na obvestilu,  ki ste ga prejeli v februarju 2014. Navodilo za dostop do aplikacije. V spletni aplikaciji je tudi možnost izpisa podatkov o nepremičninah v lasti posameznega lastnika.

Podatke je možno popraviti tudi preko vprašalnikov registra nepremičnin, ki jih najdete na portalu prostor, register nepremičnin, zavihek spreminjanje podatkov. Ta tem naslovu so objavljena tudi navodila za izpolnjevanje obrazcev. Vprašalnike registra nepremičnin je možno dobiti tudi na najbližji geodetski upravi.
 
Podatke lahko popravite tudi na najbližji geodetski upravi. Kontaktni podatki in uradne ure.

 

Podatke lahko lastnik spremeni tudi z elaboratom geodetskega podjetja ali projektanta.
   
OBRAZEC ZA POROČANJE FIZIČNIH OSEB O SKLENJENIH NAJEMNIH POSLIH

Obrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih dobite tukaj oziroma na vseh izpostavah geodetske uprave.

 

ZNIŽANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN ZARADI INDEKSA VREDNOSTI
Indeksi vrednosti so vidni na Zbirki vrednotenja nepremičnin.

Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in indeksiranih vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah

MODELI VREDNOTENJA
Modeli vrednotenja, cone in vse tabele so vidne na Zbirki vrednotenja nepremičnin.

 

Obvestila

Kje urejati podatke o nepremičninah

Več informacij »

 

Razgrnitev predloga kalkulacij katastrskega dohodka

Več informacij »

 

Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe

Več informacij »