Skoči na vsebino

ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI


Zakon o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17in 11/18 - ZIZ-L)   je dne 29.05.2003 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 16.09.2003.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 7
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

ZZK-1 ureja področje zemljiškoknjižnega prava. Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.
 
Podzakonski predpis, izdan na podlagi ZZK-1:

  • Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri (Uradni list RS, št. 30/11)