JAVNA NAROČILA

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN003297/2016-W01 Nadgradnja informacijskega sistema generalnega vrednotenja zaradi sprememb registra nepremičnin. GU 01.07.2016 12.07.2016 do 09. ure
JN 002484/2016 - W01 Nakup pisarniške opreme za prostore OGU Ptuj, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj. GU 10.06.2016 04.07.2016 do 09. ure
JN 002472/2016 - W01. Nakup sistema evidentiranja delovnega časa. GU 10.06.2016 21.06.2016 do 09. ure
JN002126/2016-W01 Nakup geodetske merske opreme. GU 02.06.2016 14.06.2016 do 09. ure
JN001601/2016-B01 Vzpostavitev evidence vrednotenja nepremičnin. GU 20.05.2016 24.06.2016 do 09. ure
NMV 2161/2016 Zagotovitev sistema vodenja podatkov o kapacitetah in zasedenosti omrežij elektronskih komunikacij ter informacijska podpora sistema za vodenje omrežnih priključnih točk. GU 30.03.2016 18.04.2016 do 09. ure
NMV 2169/2016 Vzpostavitev spletnih servisov za dostop do podatkov o kapacitetah in zasedenosti omrežij elektr. komunikacij ter nadgradnja sistema za analize tržnega interesa lastnikov in operaterjev omrežij elektr. komun. ter dopolnitev prost. pod.infrastukture GU 30.03.2016 20.04.2016 do 09. ure
NMV 2004/2016 Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov. GU 29.03.2016 05.05.2016 do 09. ure
NMV 1794/2016 Vzdrževanje informacijskega sistema evidence trga nepremičnin. GU 22.03.2016 01.04.2016 do 09. ure
NMV 1797/2016 Nadgradnja aplikacij evidence trga nepremičnin. GU 22.03.2016 01.04.2016 do 09. ure
NMV 1682/2016 Izvedba informiranja in obveščanja javnosti projekta 'Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'. GU 18.03.2016 31.03.2016 do 09. ure
NMV 1548/2016 Vzdrževanje informacijskega sistema generalnega vrednotenja nepremičnin GU 14.03.2016 23.03.2016 do 09. ure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22