Skoči na vsebino

VODSTVO

Geodetska uprava je organ v sestavi Ministrstvo za okolje in prostor. V delovno področje Geodetske uprave sodijo naloge državne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema.

Geodetska uprava je sestavljena iz vodstva, štirih uradov in dvanajst območnih geodetskih uprav.

 

Geodetska uprava in območne geodetske uprave               

Geodetska uprava - vodstvo

 

     Generalni direktor

     Tomaž Petek

     T:  01 / 478 49 00

     E:  tomaz.petek[@]gov.si

 
 

      Namestnica generalnega direktorja

      mag. Flogie Dolinar Erna
      T:  01 / 478 48 13

      E:  erna.flogie-dolinar[@]gov.si

 

 

Glavni urad

Direktorica urada

Mateja Omejc

T:  01 / 478 49 07

E: mateja.omejc[@]gov.si

      

 

Urad za nepremičnine     

Direktor urada
Franc Ravnihar
T:  01 / 478 48 50
E: franc.ravnihar[@]gov.si

      

 

Urad za geodezijo

Direktor urada
mag. Jurij Režek
T:  01 / 478 49 62
E: jurij.rezek[@]gov.si    

     

 

 

Urad za množično vrednotenje nepremičnin
Direktor urada
mag. Dušan Mitrović
T:  01 / 478 49 70
E:  dusan.mitrovic[@]gov.si

 

 

Območne geodetske uprave

 

Območna geodetska uprava Ljubljana   
Direktor
Gregor Gradišar
T:  01 / 241 78 01
E:  gregor.gradisar[@]gov.si

Območna geodetska uprava Celje
Direktor

mag. Damjan Kvas
T:  03 / 428 13 50
E:  damjan.kvas[@]gov.si

Območna geodetska uprava Koper
Direktor
Istok Dolenc
T:  05 / 663 59 50
E:  istok.dolenc[@]gov.si


Območna geodetska uprava Kranj
Direktor

Gorazd Zupanc
T:  04 / 201 80 51
E:  gorazd.zupanc[@]gov.si


Območna geodetska uprava Maribor
Direktor
Gvido Pehar
T:  02 / 743 06 03
E:  gvido.pehar[@]gov.si


Območna geodetska uprava Murska Sobota
Direktorica
Tatjana Flegar
T:  02 / 535 15 60
E:  tatjana.flegar[@]gov.si


Območna geodetska uprava Ptuj
Vodja
Jožef Dajnko
T:  02 / 748 26 20
E: joze.dajnko[@]gov.si 


Območna geodetska uprava Novo mesto    
Direktor
mag. Franci Bačar
T:  07 / 393 10 10
E:  franci.bacar[@]gov.si


Območna geodetska uprava Nova Gorica
Direktorica
Magda Lutman
T:  05 / 330 45 50
E:  magda.lutman[@]gov.si

 

Območna geodetska uprava Sevnica

Vodja

Vladimir Kocjan

T:  07 / 816 35 70

E: vladimir.kocjan[@]gov.si

 

Območna geodetska uprava Velenje
Vodja
Rafael Bohak
T:  03 / 898 27 00
E:  rafko.bohak[@]gov.s

 

Območna geodetska uprava Slovenj Gradec
Vodja po pooblastilu
Maja Glavan
T:  02 / 881 23 60
E:  maja.glavan[@]gov.si