Skoči na vsebino

Urejanje podatkov o nepremičninah

 
KAKO UREJATI PODATKE O NEPREMIČNINI V REGISTRU NEPREMIČNIN

Če podatki o vaši nepremičnini ne odražajo dejanskega stanja, jih lahko uredite na več načinov:

Podrobnejše informacije in nasvete za urejanje podatkov o nepremičninah najdete v spletni brošuri Pojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninah ( pdf)

  

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Modeli vrednotenja, cone in vse tabele so razvidne v Zbirki vrednotenja nepremičnin

Lastniki nepremičnin lahko preverijo podatke o nepremičninah in vrednostih prek Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah

EVIDENCA TRGA NEPREMIČNIN

Poročanje v ETN
osnovne informacije za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih z nepremičninami v evidenco trga nepremičnin.
- Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin
- Obrazec za poročanje fizičnih oseb o sklenjenih najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin

 

DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

 

Transformacija v novi državni koordinatni sistem

V Sloveniji smo uvedli novi državni prostorski koordinatni sistem. Vse zbirke prostorskih podatkov Geodetske uprave naj bi bile do konca leta 2017 transformirane iz starega (D48/GK) v novega (D96/TM), ostale pa leto kasneje. V letu 2017 bo Geodetska uprava začela še s transformacijo nepremičninskih evidenc.

 

Obvestila

07. 11. 2018

Geodetska pisarna Lendava na novi lokaciji

Več informacij »

 

26. 11. 2018

Območna geodetska uprava Ljubljana na novi lokaciji

Več informacij »

 

10. 4. 2018

V skladu z novim šifrantom prostorov in načinom izračuna uporabne površine dela stavbe smo v katastru stavb in registru nepremičnin pretvorili podatke o prostorih in uporabni površini. Nov šifrant vrste prostorov in način izračuna uporabne površine dela stavbe sta bila objavljena na podlagi spremenjenega 2. člena Pravilnika o vpisih v kataster stavb (Uradni list RS, št. 73/12, 87/14 in 66/16), ki se je začel uporabljati 3.4.2018.

Več informacij »

 

Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe

Več informacij »