Skoči na vsebino

ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN – ZMVN-1


Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1(Uradni list RS, št. 77/17) je dne 14.12.2017 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati je začel dne 11.01.2018, IV. poglavje pa se začne uporabljati 1. avgusta 2019.
 
ZMVN-1 ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji (množično vrednotenje) za namene obdavčenja in druge javne namene, določene z zakonom.

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZMVN-1:

 • Pravilnik o evidenci trga nepremičnin  (Uradni list RS, št. 35/18) - na podlagi 16. člena pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 24.06.2018, 13. člen pravilnika pa se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi,  t.j. dne 24.09.2018
   
 • Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja  (Uradni list RS, št. 37/18) - na podlagi 4. člena začne pravilnik veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 16.06.2018
   
 • Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja(Uradni list RS, št. 43/18) - na podlagi 13. člena začne uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 23.06.2018, uporabljati pa se začne 11. oktobra 2018, razen 6. člena, prvega odstavka 7. člena in 10. člena uredbe, ki se začnejo uporabljati 1. avgusta 2019
   
 • Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin(Uradni list RS, št. 43/18) - na podlagi 3. člena začne pravilnik veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 07.07.2018, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2019
   
 • Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja (Uradni list RS, št. 48/18) - na podlagi 18. člena začne pravilnik veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, t.j. dne 28.07.2018