Skoči na vsebino

ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN - ZMVN


Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št.50/06, 87/11, 40/12 - ZUJFin 22/14 - Odl. US in 77/17 – ZMVN-1) je dne 03.05.2006 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 31.05.2006.

 

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

 

ZMVN ureja ocenjevanje vrednosti (vrednotenje) nepremičnin v Republiki Sloveniji na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin zaradi obdavčenja in drugih javnih namenov, določenih z zakonom.

 

Z dnem uveljavitve Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17), t.j. z dnem 11.01.2018, je ZMVN prenehal veljati, se pa v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZMVN-1:

–  22., 23. in 26. člen ZMVN uporabljajo do 31. decembra 2017 in
–  določbe 1. poglavja, 2.2 podpoglavja, 4.2 podpoglavja, 21. člena, 6. poglavja in 7. poglavja ZMVN uporabljajo do 31. julija 2019.

 

 

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZMVN:

 • Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin(Uradni list RS, št. 95/11, 41/14 in 77/17 – ZMVN-1) – na podlagi tretjega odstavka 57. člena ZMVN-1 je uredba z dnem 11.01.2018 prenehala veljati, se pa uporablja do 31. julija 2019 

  Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
  »OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«
   
 • Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin (Uradni list RS, št.51/13)
     • Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb (Uradni list RS, št. 66/13 in 77/17 – ZMVN-1) – na podlagi tretjega odstavka 57. člena ZMVN-1 je pravilnik z dnem 11.01.2018 prenehal veljati, se pa uporablja do 31. julija 2019
       
     • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin(Uradni list RS, št. 79/13 in 77/17 – ZMVN-1) – na podlagi tretjega odstavka 57. člena ZMVN-1 je uredba z dnem 11.01.2018 prenehala veljati, se pa uporablja do 31. julija 2019
     • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014(Uradni list RS, št. 13/15 in 77/17 – ZMVN-1) – na podlagi tretjega odstavka 57. člena ZMVN-1 je uredba z dnem 11.01.2018 prenehala veljati, se pa uporablja do 31. julija 2019
       
     • Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017(Uradni list RS, št. 2/18)