Skoči na vsebino

ZAKON O EVIDENTIRANJU DRŽAVNE MEJE Z REPUBLIKO HRVAŠKO

 

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško - ZEDMRH (Uradni list RS, št. 69/17) je dne 27.11.2017 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 09.12.2017.

 
ZEDMRH ureja evidentiranje državne meje z Republiko Hrvaško v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), razglašeno 29. junija 2017 (razsodba arbitražnega sodišča).


Za druga vprašanja, povezana z evidentiranjem državne meje z Republiko Hrvaško, ki niso posebej urejena z ZEDMRH, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin in državne meje, t.j. Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl. US, 79/12 – Odl. US in 61/17 – ZAID).

 

Podzakonski predpis, izdan na podlagi ZEDMRH: 

  • Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 73/17)
     
  • Uredba o poteku mej naselij po državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča (Uradni list RS, št. 7/18)

 

Dokument, sprejet na podlagi ZEDMRH:

  • Sklep o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17)