Skoči na vsebino

ZAKON O DRŽAVNEM GEODETSKEM REFERENČNEM SISTEMU

 

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu - ZDGRS  (Uradni list RS, št. 25/14 in 61/17 - ZAID) je dne 02.04.2014 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 26.04.2014.

 

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

ZDGRS določa državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje.

 

Na podlagi 3. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID (Uradni list RS, št. 61/17) z dnem uveljavitve ZAID, t.j. z dnem 17.11.2017, preneha veljati prvi odstavek 17. člena ZDGRS, uporablja pa se do začetka uporabe ZAID, t.j. do dne 01.06.2018.

 

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZDGRS:

  • Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 57/14)
  • Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov državnega prostorskega koordinatnega sistema  (Uradni list RS, št. 26/15)
     
  • Uredba o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema  (Uradni list RS, št. 80/18)