Skoči na vsebino

STVARNOPRAVNI ZAKONIK

 

Stvarnopravni zakonik - SPZ (Uradni list RS, št.87/02 in 91/13) je dne 27.09.2002 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 01.01.2003.

 

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.« 

 

SPZ ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja.