Skoči na vsebino

SPREMINJANJE PODATKOV

 

 

 Načini spreminjanja podatkov o nepremičnini

  

Podatek

Način spreminjanja

Boniteta zemljišča

Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.

Centroid

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Dejanska raba dela stavbe

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN.

Dejanska raba stavbe

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Dejanska raba zemljišča

Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu navedite svoje ime, priimek ali naziv in naslov, lokacijo zemljišč, razlog za spremembo.

Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.

Delež modela

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Delež parcele, namenjen opravljanju dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS

Delež površine dejanske rabe zemljišča

Predlog za spremembo posredujte na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu navedite svoje ime, priimek ali naziv in naslov, lokacijo zemljišč, razlog za spremembo.

Če so nepravilni lokacijski podatki zemljiškega katastra, naročite izboljšavo pri geodetskem podjetju.

Delež površine namenske rabe

Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.

Delež površine zemljišča za gradnjo

Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.

Deli stavb, ki sestavljajo nepremičnino

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Deli stavb,namenjeni opravljanju dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Doba izkoriščanja mineralnih surovin

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Dve ali več etaž

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Dvigalo

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Električna moč

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Elektrika

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

EMŠO/MŠ

Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.

Identifikacijska oznaka nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Ime in priimek/firma

Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi. 

Če so zemljiški knjigi ali v registru nepremičnin pravilne EMŠO ali MŠ, se bodo podatki o imenu in priimku osvežili avtomatsko. Zato v teh primerih ni potrebno spreminjanje podatkov.

Industrijski tok

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Izkoriščene mineralne surovine

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Izložbeno okno

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Izolacija

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Kabelska TV

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Kanalizacija

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Katastrska občina

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Klima

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Komprimiran zrak

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Kopalnica

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Kuhinja

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Lastniški delež dela stavbe

Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi.

Lastniški delež nepremičnine

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Lastniški delež parcele

Če imate nepremičnine vpisane v zemljiški knjigi, uredite podatke o lastniku v zemljiški knjigi.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski lastnik še ni vpisan v zemljiški knjigi, lahko spremenite lastništvo z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi. 

Lega dela stavbe v stavbi

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto izgradnje stavbe

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto obnove fasade

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto obnove instalacij

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto obnove oken

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto obnove strehe

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Leto rojstva lastnika

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Material nosilne konstrukcije

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Model vrednotenja

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Način temeljenja

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Namenska raba

Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.

Naslov

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Naslov dela stavbe

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Naziv nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Neto tlorisna površina

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN.

Obdelava stropa

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Odprtost zemljišča

Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.

Opravljanje dejavnosti

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Parcele, ki pripadajo nepremičnini, namenjeni opravljanju dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Parcele, ki sestavljajo nepremičnino

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Parcele, na katerih stoji stavba

Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z
vprašalnikom REN.

Parcelna številka

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Parkirni prostor

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Plin

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Počitniški namen stanovanja

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Posebna kanalizacija ali čistilna naprava

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Površina parcele

Upravni postopek. Za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.

Površina prostora

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN ali sspletno aplikacijo.

Površina zemljišča pod stavbo

Če je v zemljiškem katastru določeno zemljišče pod stavbo, za spremembo naročite geodetsko storitev pri geodetskem podjetju.
Če zemljišče pod stavbo ni določeno, predlagate spremembo podatka na geodetski upravi ali z
vprašalnikom REN.

Površina, namenjena za opravljanje dejavnosti

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Prihodki pristaniške dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Prodani naftni derivati

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Proizvedena električna energija

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Prostori stanovanja

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN ali sspletno aplikacijo.

Prostornina 

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Rastiščni koeficient

Pripombe posredujte na območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Naslovi območnih enot so na naslovu www.zgs.gov.si. Pripombe posredujte po elektronski pošti, v polje Zadeva vpišite »Vrednotenje nepremičnin – gozd – pripombe«.

Razdalja med nosilnimi elementi

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Solastniki

Vsak solastnik lahko svoje podatke uredi v zemljiški knjigi, če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo.
Če je nepremičnina vpisana samo v register nepremičnin ali, če dejanski solastnik še ni vpisan v zemljiško knjigo lahko spremenite z dokazili (pogodba...) na geodetski upravi. 

Stavbe, ki stojijo na parceli

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Stenske obloge

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Stranišče

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Stroški pristaniške dejavnosti

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Številka dela stavbe

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Številka etaže

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN ali sspletno aplikacijo.

Številka nadstropja

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Številka pritlične etaže

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN ali sspletno aplikacijo

Številka stanovanja ali poslovnega prostora

Zahtevajte od upravnika ali predstavnika lastnikov, da na geodetski upravi uredi številke stanovanj za celo stavbo.

Številka stavbe

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Število etaž

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN ali sspletno aplikacijo.

Število parkirnih mest

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Število poslovnih prostorov

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Število privezov pristanišča

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Število sob

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Število sob za opravljanje dejavnosti

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Število stanovanj

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Talne obloge

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Tehnološki plin

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Tip stavbe

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Toplotna moč

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Uporabna površina

Če je del stavbe vpisan v kataster stavb, naročite spremembo pri geodetskem podjetju ali projektantu ali sami predlagate spremembo na geodetski upravi.
Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, spremenite z
vprašalnikom REN.

Upravljavec

Na geodetski upravi začnete  postopek evidentiranja upravljavca v zemljiškem katastru ali katastru stavb.

Upravnik

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Vhod iz ulice

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Višina etaže

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Vodovod

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Vplivno območje

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Vrednost nepremičnine

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Vrednost po modelu

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Vrednostna raven

Določi oziroma iz drugih podatkov izvede geodetska uprava.

Vrsta najema

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Vrsta ogrevanja

Spremenite v registru nepremičnin z vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo.

Vrsta pogona

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS

Vrsta pristanišča

Spremembo posredujte na naslov pos.umvn@gov.si in uskladite z Uradom za množično vrednotenje nepremičnin Geodetske uprave RS.

Zemljišče za gradnjo

Podatek je prevzet od občin. Predlog za spremembo podatkov posredujete na občino.