Skoči na vsebino

UPRAVLJAVCI NEPREMIČNIN

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb(Uradni list RS, št. 121/06 in 104/13). Na podlagi 4. člena te uredbe Geodetska uprava RS vodi seznam upravljavcev nepremičnin. 
Uradno prečiščeno besedilo seznama je bilo dopolnjeno dne 11.02.2019, vzpostavljen pa je bil dne 05.02.2007.

 
Če upravljavec upravlja z več kot desetimi nepremičninami, objavljamo enostaven izmenjevalni format skupaj z opisom formata in primerom izpolnjevanja. Večje količine podatkov upravljavci tako oddajo na digitalnem mediju (disketi, CD-ju, elektronska pošta) in tako bo lahko Geodetska uprava zagotovila hiter vnos podatkov v zemljiški kataster in kataster stavb brez nepotrebnih napak pri prepisovanju.
 

Kadar upravljavec prijavlja skupno do deset nepremičnin, uporabi obrazec za prijavo upravljavca, v izogib napakam pa lahko tudi v tem primeru uporabi izmenjevalno datoteko.

  

Upravljavci morajo nepremičnine natančno definirati, kar v primeru stavb pomeni poleg številke katastrske občine tudi določitev številke stavbe IN dela stavbe. Za pomoč se lahko obrnete na pristojno Geodetsko pisarno ali Območno geodetsko upravo, več informacij o stavbah in njihovih delih si lahko preberete tudi na internetni strani katastra stavb.

 

O vpisih upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb Geodetska uprava »obvesti« upravljavce in prijavitelje tako, da upravljavca vpiše v zemljiški kataster in kataster stavb. O tem upravljavcev in prijaviteljev ne obvešča s posamičnimi akti oziroma obvestili. Upravljavci in prijavitelji si lahko podatke iz zemljiškega katastra in katastra stavb pridobijo z  vpogledom v geodetske podatke.