Skoči na vsebino

UPRAVNI POSTOPKI PO ZAKONU O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN ZEN