Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 42 OD 42

Ukrepi Geodetske uprave Republike Slovenije za evidentiranje nepopisanih nepremičnin


Sporočilo za javnost UKREPI GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVIDENTIRANJE NEPOPISANIH NEPREMIČNIN Ljubljana, 14. september 2007 – Geodetska uprava Republike Slovenije še naprej aktivno pristopa k lastnikom, ki še...

Predpisi v pripravi:Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb


Sprememba navodila: Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru


Obvestilo uporabnikom podatkov zemljiškega katastra Na internetni strani Struktura datotek podatkov zemljiškega katastra http://www.gu.gov.si/gu/podatki/zem_kat/Struktura_dat.asp je objavljena spremenjena struktura datotek...

Sprememba navodila: Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru


Sprememba navodila: Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru S to spremembo se spreminja navodilo "Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru" številka 013-3/2005-1 z dne...

Obvestilo uporabnikom podatkov zemljiškega katastra


Obvestilo uporabnikom podatkov zemljiškega katastra Geodetska uprava bo spremenila strukturo datotek zemljiškega katastra, ki jih posreduje uporabnikom več...

Najava sprememb navodila Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru


Najava sprememb navodila Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru Geodetska uprava RS in Inženirska zbornica Slovenije - Matična sekcija geodetov najavljata spremembe v VK datotekah, ki so posledica novih...

Zaključni elaborat:


Zaključni elaborat: Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih številčnih indikaterjev za spremljanje stanja v...