Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC - STRAN 2 OD 42

4. slovenski INSPIRE dan


Transformacija v nov koodinatni sistem


Generalna skupščina združenja EuroGeographics


V času od 8. do 10. oktobra 2018 je v Pragi potekala generalna skupščina združenja evropskih geodetskih, kartografskih in katastrskih uprav EuroGeographics. Zasedanja se je udeležilo 144 delegatov iz 51 instituciji iz 42 držav...

INSPIRE konferenca 2018


Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju koroške, savinjske in podravske regije


Ljubljana, 18. 9. 2018 – Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od septembra do konca leta 2018 na območju koroške, savinjske in podravske regije (območje geodetskih pisarn Slovenj Gradec, Mozirje, Velenje, Slovenske Konjice in...

Osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM


V dneh od 31. do 3. avgusta 2018 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM. Zasedanja se je...

Delavnica o uporabi odprtokodnega orodja HALE Studio


Upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki po tematikah ustrezajo direktivi INSPIRE, le-ta nalaga uskladitev zbirk z zahtevami, ki so v direktivi določene, in vzpostavitev oziroma prilagoditev ustreznih omrežnih storitev nad temi...