Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Predlog Uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin


Indeksi vrednosti nepremičnin Geodetska uprava Republike Slovenije je v medresorsko usklajevanje posredovala predlog Uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin. Predlog Uredbe z grafičnim prikazom velikosti indeksov...

V zemljiškem katastru se od 5.8.2013 vodi tudi podrobna dejanska raba za trajne nasade


V skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1 Ur.l.RS št. 9/2011, ZUKD-1A Ur.l.RS št. 47/2011 in ZUKD-1B Ur.l.RS št. 55/2013) so v zemljiškem katastru, poleg osnovne kmetijske dejanske rabe evidentirane tudi...