Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Slovenija v okviru zaključka predsedovanja Stalnemu komiteju za katastre v Evropski uniji organizira 26. in 27. junija 2008 na Bledu Plenarno zasedanje


(Permanent Committee on the Cadastre in European Union) Stalni komite za katastre v Evropski uniji je združenje uradnih državnih katastrskih organizacij v državah članicah Evropske unije. Ustanovljen je bil v okviru španskega...

Sodelovanje na Delovnem tednu Mednarodne zveze geodetov v Stockholmu


V dneh od 16.-18. junija 2008 poteka v Stockholmu na Švedskem strokovno posvetovanje s spremljajočim društvenim programom v okviru Delovnega tedna Mednarodne zveze geodetov (FIG). Vodilna tema posvetovanja je Integracija...

POROČILO O SLOVENSKEM TRGU NEPREMIČNIN ZA LETO 2007


Elektronska zloženka: Evidenca trga nepremičnin