Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Najava sprememb navodila Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru


Najava sprememb navodila Digitalni podatki za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru Geodetska uprava RS in Inženirska zbornica Slovenije - Matična sekcija geodetov najavljata spremembe v VK datotekah, ki so posledica novih...

Zaključni elaborat:


Zaključni elaborat: Določitev primernih podatkovnih podlag in način njihove uporabe v različnih procesih prostorskega planiranja ter oblikovanje predloga sistema kratkoročnih številčnih indikaterjev za spremljanje stanja v...