Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Delovni obisk predstavnikov Agencije za kataster nepremičnin Republike Makedonije


Geodetsko upravo Republike Slovenije je v torek 6. 2. 2018 obiskala tričlanska delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Makedonije. Delegacijo je vodil generalni direktor g. Boris Tundzev, poleg pa sta bili še Sanja...

Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih


Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/17) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS....

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin


Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot 10...

Državna meja


Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17),  evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne...

Razstava o geodetskih inštrumentih v Državnem zboru


V letu 2017 obeležujemo pomembno prelomnico na področju razvoja sodobnega parcelno-orientiranega katastra v regiji. Na osnovi tega imamo razstavo »Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem«, ki bo od 11. – 15. decembra, v...

Konferenca Programa projektov eProstor in 3.slovenski INSPIRE dan


Geodetska pisarna Trbovlje in Geodetska pisarna Cerknica na novi lokaciji od torka 28.11.2017


Obveščamo stranke ter uporabnike podatkov in storitev geodetske uprave, da se dne 28.11.2017, selita dve geodetski pisarni Območne geodetske uprave Ljubljana.