Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Obisk direktorja Republiškega geodetskega zavoda Srbije


Geodetsko upravo Republike Slovenije je dne 20. 3. 2019 obiskal direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije (RGZ) g. Borko Draškovič.

Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018


Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 2017 se je slovenski nepremičninski trg leta 2018 pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli 10...

47. Geodetski dan z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti?«


Imenovanje novega generalnega direktorja Geodetske uprave RS


Geodetska uprava Republike Slovenije je na tiskovni konferenci dne 5. 2. 2019 predstavila uspešen zaključek postopka transformacije podatkov v novi koordinatni sistem.


Umik zastarelih topografskih kart in podatkov iz distribucije


Z novim letom je Geodetska uprava RS iz distribucije umaknila zastarele topografske karte in podatke, in sicer: temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10), državno topografsko karto merila 1 :...

Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019


V času od 5. januarja 2019 do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na novi državni koordinatni sistem (D96/TM). V tem času Geodetska uprava ne bo evidentirala sprememb podatkov v evidencah, nemoteno pa bo vlaganje zahtev za začetek...