Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE

 

 

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov po ZGeoD-1
 

Strokovno izobraževanje geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije, se izvaja na podlagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Zakona o geodetski dejavosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/2010) in prvim odstavkom 2. člena Pravilnika o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov (Uradni list RS, št. 10/2011) sprejmeta Inženirska zbornica Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. V letnem programu obveznega strokovnega izobraževanja geodetov so določena področja strokovnih izobraževanj in teme v okviru teh področij.

 

 

Letni program strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2018

 

 

Letni program strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2017

 

 

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2016

 

 

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2015

 

 

 

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2014

 

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za leto 2013

 


Gradiva

 

Objavljena so gradiva, ki so bila predstavljena na letnih obveznih izobraževanjih geodetov z geodetsko izkaznico in uslužbencev Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

V okviru izobraževanj so bila izpostavljena posamezna vprašanje, ki se praviloma nanašajo na predstavljene teme, lahko pa se vprašanja nanašajo tudi na druge teme.  Skladno z oblikovanjem prakse izvajanja geodetskih storitev in vodenja upravnih postopkov v okviru veljavnih predpisov, so bili pripravljeni tudi odgovori na zastavljena vprašanja.  V primeru vsebinsko podobnih oz. enakih vprašanj, se upoštevajo odgovori, ki so objavljeni s kasnejšim datumom.  
  

Izobraževanje za geodete 2009

 

Izobraževanje za geodete 2008 

 

Izobraževanje za geodete 2007

 

Določitev numeričnih koordinat novih in spremenjenih zemljiškokatastrskih točk

 

(pdf)