Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informaciji (UNWGIC)

V mestu Deqing v Kitajski provinci Zhejiang je bil v času od 19. do 21. novembra 2018 organiziran Svetovni kongres Organizacije Združenih Narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informaciji (UNWGIC). Kongresu so sledili še številni spremljevalni dogodki in sestanki. Kongres je organizirala Statistična enota Organizacije Združenih narodov (UNSD) v sodelovanju z vlado Ljudske Republike Kitajske, Ministrstva za naravne vire Kitajske in Vlade province Zhejiang.

Naslovna tema kongresa je bila "Geoprostorska pot v boljši svet (angl. Geospatial Way to a Better World)", saj je kongres povezal vse zainteresirane strani na najvišji ravni, v prizadevanjih, da zagotovijo učinkovito uporabo prostorskih informacij v korist družbenega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter spremljanja izvajanja zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

 

Na kongresu UNWGIC so bile poleg otvoritvenega plenarnega dela organizirani še ministrski dialog ter 4 vsebinska plenarna zasedanja, namenjena področjem doseganja trajnostnega razvoja; digitalnemu gospodarstvu; izgradnji pametnih mest in vasi ter razvoju mednarodnega sodelovanja. Poleg plenarnega zasedanja pa je bilo v času kongresa organiziranih še 7 vzporednih namenskih tematskih sekciji na katerih so udeleženci razpravljal o merjenju in spremljanje ciljev trajnostnega razvoja, digitalnem gospodarstvu in velikih bazah podatkov; pametni, odporni in trajnostni družbi; rasti globalne geoprostorske sposobnosti in zmogljivosti; geoprostorskih inovacijah, znanosti in tehnologiji; digitalni svileni cesti in mednarodnemu partnerstvu; ter uporabi prostorskih podatkov pri zagotavljanju trajnostnega razvoja. Vse predstavitve so dosegljive na spletni strani kongresa.

 

Na kongresu je bilo registriranih 1400 udeležencev iz 110 držav. Kongresa se je udeležilo tudi 13 ministrov iz vsega sveta med njimi tudi slovenski minister za okolje in prostor Jure Leben. Nekateri ministri so sodeloval na plenarnih zasedanjih in mnogih drugih dogodkih, večina pa je sodelovala v ministrskem dialogu, ki je bil na sporedu v ponedeljek 19.11. in je obravnaval družbene, gospodarske in okoljske prednosti zanesljivega, pravočasnega in kakovostnega zagotavljanja prostorskih informaciji in njihovi vlogi pri ustvarjanju trajnostnega in boljšega sveta za vse.

 

Minister za okolje in prostor g. Jure Leben je na kongresu sodeloval v ministrskem dialogu, ki je bil na sporedu 19. 11. 2018 in v razpravi zastopal stališča Slovenije v katerih je izpostavil, da je potrebno na globalni ravni okrepiti prizadevanja, da bodo imele vse države možnost, da razvijejo in prispevajo k živahnemu nacionalnemu prostorskemu informacijskemu ekosistemu in da omogočijo souporabo in medopravilnost pri uporabi prostorskih podatkov.

 

Minister Leben je aktivno sodeloval tudi na v enem od štirih plenarnih delov zasedanj z naslovom Izgradnji pametnih mest in vasi. V svojem nastopu na kongresu je izpostavil dolgoletne dobre prakse na področju učinkovitega upravljanja prostorskih podatkov v Sloveniji ter dejal, da se Slovenija se na tem novem in inovativnem področju povezuje s sorodno mislečimi državami EU in drugimi razvitimi državami. Slovenija že vrsto let prepoznava pomen prostorskih informacij za podporo tehnološkemu razvoju, ter obravnava razvoj in krepitev prostorskih informacijskih sistemov in zmogljivosti za upravljanje informacij ter pomen mednarodnega usklajevanja in sodelovanja na tem področju. Poudaril je tudi, da se Slovenija zaveda da kakovostne in prosto dostopne prostorske informacije zagotavljajo trajnostni razvoj, skupno prihodnost in boljši svet, v katerem se vsi lahko prištevamo v vključujočo globalno družbo. Zaradi navedenega se Ministrstvo za okolje in prostor že od sprejema evropske direktive INSPIRE aktivno vključuje v njeno izvajanje in s tem izpolnjevanje njenih vodilnih načel, ki so v celoti skladna tudi z načeli UN GGIM. Geodetska uprava RS skupaj z Agencijo RS za okolje in Direkcijo RS za vode predstavljajo največje upravljavce prostorskih in okoljskih podatkov v državi. Geodetska uprava RS opravlja tudi naloge nacionalne točke za stike v okviru izvajanja direktive INSPIRE in zato izvaja tudi naloge medsebojnega usklajevanja vseh upravljavcev prostorskih podatkov v Republiki Sloveniji.

 

Kot spremljevalni dogodki so bila organizirana globalna in regionalna srečanja, delavnice in učni dogodki ter izvedeno redno letno plenarno zasedanje regionalnega odbora Združenih narodov o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij za Azijo in Pacifik (UN-GGIM-AP) ter letno srečanje razširjenega odbora UN-GGIM.

 

Ob zaključku zasedanja je bila sprejeta tudi Moganshanska deklaracija v kateri so udeleženci kongresa zapisali da so prostorski podatki vitalnega pomena za spremljanje doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ter da je potrebno učinkovito premostiti geoprostorski digitalni razkorak za dosego "digitalne transformacije".
Udeleženci kongresa so sto deklaracijo tudi pozvali vse države članice OZN, posamezne institucije, akademski sektor, industrijo in posameznike, naj prostorske informacije vključijo v nacionalne razvojne agende. V deklaraciji je zapisan tudi poziv k vzpostavitvi mednarodnih centrov odličnosti na geoprostorskem znanju za spodbujanje globalnega prostorskega razvoja in za zagotavljanje zmogljivosti, razvijanje skupnih znanj in inovacijskih vozlišč za izkoriščanje sodobnih metod in tehnologij za uporabo prostorskih podatkov.

 

Zapisal: Tomaž Petek, Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana