Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Generalna skupščina združenja EuroGeographics

V času od 8. do 10. oktobra 2018 je v Pragi potekala generalna skupščina združenja evropskih geodetskih, kartografskih in katastrskih uprav EuroGeographics. Zasedanja se je udeležilo 144 delegatov iz 51 instituciji iz 42 držav geografske Evrope. Geodetsko upravo Republike Slovenije smo na zasedanju zastopali generalni direktor Anton Kupic, namestnica generalnega direktorja Erna Flogie Dolinar ter Tomaž Petek, kot predsedujoči regionalnega izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi (UN GGIM-Evropa).

V uvodu zasedanja je udeležence pozdravil namestnik češkega ministra za kmetijstvo, ki je poudaril pomen geografskih informaciji za nov program kmetijstva v EU (CAP) ki govori o »pametnih kmetijah«. Sledila je predstavitev razvoja češke geodetske uprave, ki dane ponuja svoje storitve v digitalni obliki in ima podatkovno politiko povsem odprtih podatkov za kataster in topografijo. V prvem sklopu vabljenih predavanj je predstavnik DG Connect po video-povezavi govoril o pomenu zaupanja v podatke in storitve in predstavil aktivnosti, ki jih izvaja Evropska komisija na področju standardizacije eIDAS in eID. Kristian Moller iz Danske agencije za učinkovitost in posredovanje podatkov je v svojem nastopu govoril o projektu eUprave na Danskem in vlogi geografskih podatkov in storitev v tem procesu. Angela Matsova iz Moldavije je predstavila uporabo Blockchain tehnologije v procesih registracije nepremičnin. Predstavila je izkušnje nekaterih držav pri uporabi te tehnologije pri izvajanju njihovih osnovnih procesov registracije nepremičnin. Poudarila je predvsem potrebo po visoki stopnji zaupanja, ki jo dajo trajnost in obstojnost tovrstnih zapisov. Sledila je razprava v obliki okrogle mize, na kateri smo udeleženci komentirali vpliv tehnologije in stopnje zaupanja v prostorske podatke v posameznih državah.

 

Drugi dan generalne skupščine je bila prva sekcija namenjen sodelovanju EuroGeographocsa z UN GGIM. Predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Europa je o predstavil Strateški okvir za učinkovito upravljanje geografskih informaciji, ki ga je pripravil UN GGIM skupaj s Svetovno Banko. Predstavniki Eurogeographisa so pozvali sodelujoče da do 9.11.2018 izrazijo svoj interes in pripravljenost za aktivno vključitev v pripravo izvedbenih načrtov v svojih državah.

 

Sledila je sekcija, ki je obravnavala uporabniške potrebe do prostorskih podatkov in storitev, ki jih zagotavljajo institucije včlanjene v EuroGeographics. Sodelovali so predstavniki Evropske vesoljske agencije ESA in Evropske agencije za GNSS (GSA), ki združuje EGNOS/Galileo in Copernicus program ter predstavnik Škotskega Registra. Predstavnik GSA, ki zaposluje 160 oseb v 5 lokacijah je opozoril na pripravo nove zakonodaje na področju evropskega vesoljskega programa, ki se dotika tudi področja GNSS meritev v Evropi.

 

V popoldanskem delu zasedanja je bilo obravnavano vprašanje kako naj ravna EuroGeographics v bodoče z zagotavljanjem Open ELS storitev, potem ko se je zaključilo obdobje tranzicije. Upravni odbor združenja je sklenil da je treba program projekta Open ELS reprogramirati in določiti naslednje korake po zaključenem obdobju javne razprave. Članice združenja smo bili povabljeni k vključitvi v konzorcij novega projektnega predloga, kot nadaljevanje projekta Open ELS.

 

Na zasedanju je bil sprejet program dela združenja EuroGeographics za naslednje leto in izvoljeni nov predsednik ter člani upravnega odbora združenja. Potrjen je bil tudi finančni načrt in višina članarine v združenju za naslednje leto. Nov predsednik upravnega odbora združenja je postal Colin Bray iz Irske geodetske Uprave. Člani upravnega obora združenja pa so Andreas Hadjiraftis iz Cipra, Kristian Møller iz Danske, Martin Salzmann iz Nizozemske, Ljudmila Shemelynets iz Ukraine ter David Henderson iz Velike Britanjije, Martin Lenk iz Nemčije in Sylvain Latarget iz Francije.