Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavnik Geodetske uprave RS imenovan za predsedujočega v izvršnem odboru UN GGIM Evropa

V Bruslju je 6. in 7. junija potekalo peto plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje s prostorskimi informacijami, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov (UN GGIM Evropa). Zasedanja se je udeležilo 58 udeležencev iz 22 držav ter predstavnikov 13 opazovalcev (EuroGeographics, EUROSTAT, EEA, GSDI, ESPON, JRC, EuroSDR, EFGS,  UN ECE itd).

Udeležence plenarnega zasedanja je v uvodnem delu nagovorila Ruxandra Roman Enescu, ki je pred dnevi prevzela enoto odgovorno za geografske informacije v okviru EUROSTATA. Izpostavila je pomen povezovanja prostorskih in statističnih podatkov pri spremljanju doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Predsedujoči izvršilnega odbora UN GGIM Evropa, Bengt Kjellson je udeležencem zasedanja predstavil rezultate delovanja regionalnega odbora v preteklem letu ter povzel realizirane naloge, ki so bil opredeljene v programu dela UN GGIM Evrope. Sledila je predstavitev o krepitvi kapacitet na podrojju upravljanja prostorskih informaciji, ki jo je podal Greg Scott, predstavnik sekretariata OZN iz New Yorka.

 

V obliki dveh vzporednih delavnic sta bili nato obravnavani dve aktualni temi in sicer glede pravnega okvirja za upravljanje prostorskih podatkov in na temo vsebine temeljnih zbirk prostorskih podatkov. Drugi dan plenarnega zasedanja je bil namenjen vplivu sodobnih tehnologij na učinkovito upravljanje prostorskih informaciji na regionalni in globalni ravni. Predstavljene so bile izkušnje Velike Britanije in Italije. V nadaljevanju zasedanja so vodje delovnih skupin, ki delujejo v okviru UN GGIM Evropa predstavili rezultate svojega dela v preteklem letu. Delovna skupina za temeljne podatke WG on Core Data) je izbrala 14 vsebin izmed 34 INSPIRER podatkovnih tem ter izdelala priporočila za izbrane teme, ki se nanašajo na vsebino in uporabo obstoječih standardov in sicer z namenom da bi z uporabo tako pripravljenih podatkov kar v največji meri omogočili usklajeno spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja v posamezni državi članici OZN. Delovna skupina za povezovanje in integracijo prostorskih in statističnih podatkov (WG on Data Integration) je izdelala tako imenovan 'Policy outreach paper'  in opravila podatkovno analizo identifikatorjev za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Delovna skupina ki se ukvarja z geodetskim referenčnim okvirjem v Evropi (GRF) je predstavila načrt sodelovanja z EUREF in pododborom za geodezijo (SCoG), ki je bil ustanovljen lani v okviru zasedanja UN GGIM v New Yorku. Vse svoje izdelke so delovne skupine objavile na spletni strani UN GGIM Evropa.

 

V zaključnem delu plenarnega zasedanja UN GGIM Evropa je bila opravljena tudi izvolitev novega člana izvršilnega odbora UN GGIM Evropa ter zamenjava na mestu predsedujočega izvršilnemu odboru. Udeleženci plenarnega zasedanja evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje prostorskih podatkov, ki deluje v okviru OZN, so za novega člana izvršilnega odbora UN GGIM Evropa izvolili Davida Hendersona iz Ordnance Survey, Velike Britanije, za novega predsednika izvršilnega odbora pa Petek Tomaža iz Geodetske uprave Republike Slovenije. Dosedanji predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evrope Bengt Kjellson iz Švedske geodetske uprave je namreč zaradi odhoda na nove službene obveznosti, zapustil švedsko geodetsko upravo Landmateriet in s tem tudi zapustil izvršilni odbor UN GGIM Evrope.

 

Ob zaključku zasedanja so bili predstavljeni še dogodki, ki se načrtujejo in kjer bo UN GGIM Evropa aktivno vključen v izvedbo. Napovedano je bilo plenarno zasedanje UNGGIM v New Yorku 1. do 3. avgusta 2018, Konferenca EFGS v Helsinkih, ki bo 16. in 17. oktobra, drugi Data forum, ki bo v Dubaju 22. – 24.10.2018, ter prvi kongres OZN o geoprostorskih podatkih, ki bo v času od 19. – 21. Novembra na Kitajskem.