Skoči na vsebino

NOVICA

132. zasedanje združenja EuroSDR v Ljubljani

V dneh od 23. do 25. maja 20178 je v Ljubljani potekalo 132. redno zasedanje združenja EuroSDR. Zasedanja se je udeležilo 34 predstavnikov iz 18 držav. Združenje EuroSDR je vseevropska organizacija, v kateri so zastopani raziskovalni interesi evropskih držav na področju prostorskih podatkov in deluje kot omrežje državnih geodetskih uprav in raziskovalnih inštitutov. Zasedanja združenja potekajo dvakrat letno že od leta 1953 ko je bilo združenje ustanovljeno v Parizu takrat še pod imenom OEEPE.

Prvi dan je zasedanje potekalo v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in je bilo namenjeno nacionalnim predstavitvam rezultatov in načrtovanim aktivnostim na področju geoinformatike ter podatkov o nepremičninah in drugih prostorskih podatkov v Sloveniji. Svoje delo so predstavile naslednje institucije: Geodetska uprava RS, Geodetski inštitut Slovenije, Oddelek za geodezijo FGG, Statistični urad RS, Sinergise, FERI, Modri planet, Vesolje.si ter ZRC SAZU.

 

Drugi in tretji dan zasedanja pa je potekal v konferenčni dvorani Hotela City v Ljubljani. Na dnevnem redu je bil pregled realizacije programa dela in potrditev načrtovanih nalog in finančnega načrta združenja za naslednje šestmesečno obdobje. Sledila je predstavitev rezultatov dela posameznih komisij, ki delujejo v okviru EuroSDR. Komisija števlika 1 je predstavila aktivnosti povezane z uporabo 'single photon lidar' tehnologije v procesih registracije prostora in nepremičnin ter aktivnosti projekta VOLTA. Naslednji seminar v okviru tega projekta bo kot poletna šola organiziran v septembru na Dunaju. Komisija številka 2 je predstavila ugotovitve povezane z inovacijami in uporabo 3D podatkov v zbirkah podatkov nacionalnih kartografskih in katastrskih uprav ter GeoBIM projekt. Komisija številka 5 je predstavila aktivnosti povezane z 'crowdsourcingom' na področju podatkov ki jih vodijo geodetske in kartografske uprave v Evropi o čemer bo Euro SDR organiziral tudi delavnico v Loevnu 5. in 6. novembra 2018.

 

V programu zasedanja so z vabljenimi predavanji sodelovali tudi predsedujoči v mednarodni kartografski organizaciji ICA - Menno-Jan Kraak in, izvršni direktor združenja EuroGeographics Mick Cory ter predstavnik podjetja Leica Geosystems / Hexagone Poul Norgard.  

 

Na zaključku zasedanja je predsedovanje Euro SDR od sedanjega predsednika Erica Bayersa iz Belgije prevzel nov predsednik Paul Kane iz Irske. Potrjen je bil tudi delovni program ter finančno poročilo in višina članarine za leto 2019. Naslednji sestanki odbora delegatov Euro SDR so načrtovani v Nemčiji in Avstriji (133. sestanek bo v času od 14.-16. novembra 2018 v Berlinu, 134. sestanek pa bo v času od 22. do 24. maja 2019 na Dunaju).