Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisan sporazum o sodelovanju med geodetskima upravama Slovenije in Ukrajine

V času uradnega obiska slovenskega predsednika Boruta Pahorja v Ukrajini je bil v petek 11.5.2018 podpisan tudi Memorandum o znanstvenem in tehničnem sodelovanju, na področju geodezije, kartografije, katastra in upravljanja z zemljišči med Državno službo za geodezijo, kartografijo in kataster Ukrajine in Geodetsko upravo Republike Slovenije. V imenu Slovenije je sporazum podpisal Državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije Iztok Mirošič v imenu Ukrajinske geodetske uprave pa Liudmyla Shemelynets, namestnica predsednika Državne službe za geodezijo, kartografijo in kataster Ukrajine. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednika obeh držav Borut Pahor in Peter Porošenko.
 

Sporazum je bil sklenjen na pobudo Ukrajinske geodetske uprave v želji po krepitvi strokovnega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja med državama na področju geodezije, kartografije, ter katastrskih in drugih nepremičninskih evidenc.  
 

Sporazum predvideva različne oblike sodelovanja, kot na primer izvedbo študijskih obiskov ter srečanj strokovnjakov, primerjavo zakonskih in drugih pravnih aktov, ki urejajo aktivnosti na področju geodezije, kartografije, katastra in zemljiške administracije, kot tudi izmenjavo strokovnih gradiv na tem področju ter skupno izvedbo seminarjev ali konferenc in druge skupne dejavnosti.