Skoči na vsebino

NOVICA

Razstava o geodetskih inštrumentih v Državnem zboru

V letu 2017 obeležujemo pomembno prelomnico na področju razvoja sodobnega parcelno-orientiranega katastra v regiji. Na osnovi tega imamo razstavo »Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem«, ki bo od 11. – 15. decembra, v preddverju velike dvorane Državnega zbora.

Razstavo so pripravili Zveza geodetov Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetski inštitut Slovenije.


Odprtje razstave je bilo v ponedeljek, 11. decembra 2017, ob 11. uri, v preddverju velike dvorane Državnega zbora.


Zbrane je nagovoril predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.

 

"Geodezija je sicer precej stara veda, katere začetki lahko umestimo približno v leto 2000 pr. n. št., začetek moderne geodezije pa sega v čas 18. stoletja. Razvoj moderne geodezije smo v taistem času občutili tudi na Slovenskem, in sicer prav s sprejemom Zakona o zemljiškem davku, ki ga je pred 200 leti, točneje  23. decembra 1817, podpisal avstrijski cesar Franc I. In čeprav je bil prvenstveni cilj tega zakona sicer zemljiški davek, smo pri nas z njim dobili predvsem zemljiški kataster, imenovan franciscejski kataster, katerega arhiv danes predstavlja izjemno kulturno dediščino.

 

Razstava tako predstavlja pomembno zgodovinsko prelomnico, katere izjemnosti se vsi, ki si z geodetsko stroko nismo posebej blizu, najverjetneje premalo zavedamo. Verjetno se večinoma tudi v tej hiši, torej v Državnem zboru, premalo zavedamo pomena, odgovornosti in vloge geodezije v družbi in jo posledično, sicer po krivici, jemljemo kot nekaj povsem samoumevnega. Pa vendar je obvladovanje prostora ena od najpomembnejših dejavnosti države, saj je ozemlje oziroma teritorij tudi eden njenih konstitutivnih elementov. Poleg tega je z razvojem družbe in človekovih pravic (katerih svetovni dan smo obeležili včeraj) tudi lastnina postala ne le človekova pravica, ampak pri nas celo ustavna kategorija, ki jo je potrebno ustrezno varovati. Vir spletna stran Državnega zbora

 

Razstavo si je mogoče ogledati v preddverju velike dvorane Državnega zbora, in sicer od ponedeljka, 11. decembra do vključno petka, 15. decembra 2017. Ogled razstave v Državnem zboru je mogoč ob delavnikih, v uradnem času od 9. do 15. ure, razen v času sprejemov in drugih organiziranih dogodkov. Posamezni obiskovalci si razstavo lahko ogledajo brez predhodne najave, skupine pa morajo svoj prihod predhodno napovedati Službi za odnose z javnostmi (obiski@dz-rs.si). Za vse obiskovalce je obvezen varnostni pregled.