Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Generalna skupščina EUROGEOGRAPHICSA

V času od 1. do 4.10.2017 je bila na Dunaju organizirana redna letna skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod imenom »Eurogeographics« in združuje 63 članic iz 51 držav geografske Evrope. Generalne skupščine se je udeležilo 125 udeležencev, ki so zastopali 50 organizaciji iz 45 držav.

Letošnja generalna skupščina je potekala pod geslom vpliva novih tehnologij na vodenje in upravljanje zbirk prostorskih podatkov. V uvodnem delu konference je namestnik ministra za znanost, tehnologijo in ekonomijo Mattias Tcshirf izpostavil pomen kakovostnih podatkov ki jih zagotavljajo državne geodetske službe na področju digitalne ekonomije in elektronskega poslovanja javnega sektorja. V vabljenem predavanju je Guido Van der Harst iz Skupine Gartner predstavil izzive novih tehnologij, ki vplivajo na naše vsakodnevne aktivnosti s poudarkom na upravljanju protorskih podatkov in storitev. Omenil je primer 3,7 m resolucije satelitskih podatkov, ki jih kot odprte podatke ponuja www.planet.com ter prihajajoče 'disruptive' tehnologije, kot je na primer 'Blockchain' tehnologija. Ta tehnologija postaja del vsakodnevnih aktivnosti tudi pri upravljanju s prostorskimi podatki. (poučen 26 minuten film o delovanju blockchain tehnologije od operativne ravni do regulatorja je na voljo na Youtubu) Pri blockchain tehnologiji gre za distribuiran način hranjenja podatkov in tudi za distribuiran način registracije transakciji, ki so zaradi večkratnega podvajanja posameznih blokov na različnih strežnikih tudi neizbrisljivi in obnovljivi.


V nadaljevanju so sledile predstavitve o pomenu digitalne ekonomije in poslovanja s poudarkom na uporabi prostorskih podatkov in uporabi odprtih podatkov. Joep Chrompvest je v svojem predavanju opozarjal na nevarnosti in izzive, ki vplivajo na delovno področje javne uprave in geodetskih uprav z uvajanjem tako imenovanih 'disruptive' tehnologij in inovaciji. 'Disruptive' tehnologije bi lahko prevedli kot 'moteče inovacije' kar pomeni nov izraz na področju poslovne administracije, ki se nanaša na inovacije, ki ustvarjajo novo tržno in vrednotno mrežo ter sčasoma prekinjajo obstoječo tržno in vrednotno mrežo.


Predstavnik beljgiske Univerze Namur, Thomas Tombaal, pa je obravnaval pravni vidik varovanja osebnih podatkov in druge pravne vidike na področju uvajanja interneta stvari (Internet of Things). Izpostavil je omejitve glede namena uporabe ter minimizacije podatkov za določene namene uporabe zaradi zagotavljanja varovanja osebnih podatkov ter kibernetne varnosti. Predstavnica Agencije za javne registre iz Gruzije; Elena Grigola; je predstavila primer uporabe blockchain tehnologije pri vodenju in upravljanju registra nepremičnin v Gruziji. Pilotni projekt je bil izdelan v okviru projekta financiranega s strani Svetovne banke in ob sodelovanju s podjetjem BitFury Group. Za to tehnologijo so se odločili ker onemogoča brisanje, prepis ali zamenjavo niti nepooblaščeno spreminjanje zapisov in transakciji. Predstavnik podjetja Volvo, Anders Eugensson, je predstavil njihov koncept avtonomnega vozila in podatke ki jih za uresničitev potrebujejo. Koncept je predstavljen na spletnem naslovu.  Poleg podatkov in infrastrukture ki mora biti na razpolago pa je odprto še vprašanje pravnih podlag za področje avtonomnih vozil, ki se najpočasneje prilagaja ravno v Evropi.


Ob robu zasedanja smo se predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije srečali na bilateralnih sestankih s predstavniki geodetske uprave Makedonije in Ukrajine ter si izmenjali mnenja o možnih oblikah medsebojnega sodelovanja.


V času celotnega zasedanja generalne skupščine je bila organizirana vrsta okroglih miz na katerih so sodelovali prisotni generalni direktorji in obravnavali naslednje aktualne teme. Vlogo geodetskih uprav v digitalni ekonomiji je predstavil Martin Saltzman iz NL Kadastra, ki je opisal primer gasilske brigade in vprašanje o investiciji v opremo ali v podatke. Izpostavil je da 'Data for free' ne sme postati edini izziv ampak, da je mnogo pomembnejša dostopnost, kakovost, harmonizacija in ustrezna dokumentiranost prostorskih podatkov. Projekt »IGN Fab« je predstavil Silvain Latarget, predstavnik IGN ki je govoril o promociji inovativnosti v okviru geodetskih uprav v Evropi. Po vzoru OS GB ki je izvedla program »Geovation« so tudi v Franciji pripravili program inovaciji na področju prostorskih podatkov že v letu 2013, prve razpise za področje prostorskih aktov pa so objavili spomladi 2014. Ponudnikom so dali na voljo opremo prostore in računalniške kapacitete za obdobje 6 mesecev do dveh let, da so razvijali rešitve na področju inovativnosti na temo poslovnih modelov in uporabe prostorskih podatkov na področju prostorskega načrtovanja, mesta prihodnosti, klimatske spremembe, turizem, aktivnosti na prostem,   (primer je projekt z naslovom 'IN SUN WE TRUST', kjer po naslovu dobite podatek o sončnem potencialu vaše strehe) Vlogo GU pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja pa je opisal Colin Bray iz OS Ireland.


V dinamični razpravi, ki je sledila na okroglih mizah po posameznih sekcijah, so bila odprta številna vprašanja povezana z zagotavljanjem izvornih podatkov iz držav članic in njihove uporabe na pan-evropski ravni.


Drugi dan zasedanja je otvorila Jacklin McGlase, ki deluje na Massai Mara University v Afriki in na University College London in je govorila o prostorskih indikatorjih za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Opozorila je na povezavo SDG z sprejetimi mednarodnimi sporazumi in dogovori ter predstavila platformo ki deluje na spletni povezavi. Predstavitev z naslovom 'Potrebe po podatkih v turbolentnih časih' je predstavil Stefan Jensen iz Evropske okoljske agencije - EEA: Predstavil je obilico podatkov, ki jih za potrebe okoljskega poročanja spremlja in upravlja EEA.


V popoldanskem delu drugega dne je bila predstavljena prenovljena strategija združenja EuroGeographicsa za obdobje 2017-2020, ter izveden še formalni del generalne skupščine združenja Eurogeographics. Obravnavano je bilo poročilo upravnega odbora združenja o opravljenih aktivnostih v letu 2017 ter predstavljen programa del za leto 2018 in finančni načrt združenja. Vsi navedeni dokumenti so bili sprejeti ob zaključku zasedanja, ko je bilo opravljeno tudi glasovanje o novih članih upravnega odbora. Na volitvah novih članov upravnega odbora sta bila izvoljena dva nova člana izmed štirih kandidatov, ki so do postavljenega roka oddali svoje kandidature. Nova sestava upravnega odbora je predstavljena na spletni strani združenja. Naslednja generalna skupščina EuroGeographicsa bo organizirana Pragi v času od 7. – 9. oktobra 2018.


Naslednji dan je bila organizirana še svečana akademija v počastitev 200 letnice katastra na območju Avstrije.


Zapisal: Tomaž Petek