Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

4. plenarno zasedanje UN GGIM Evropa

V času od 7. do 8. junija 2017 je v Bruslju potekalo četrto redno plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami za Evropo - UN GGIM Evropa.

Zasedanja se je udeležilo  več kot 60 predstavnikov iz 24 držav članic OZN iz geografske Evrope in 14 mednarodnih organizaciji ki sodelujejo kot opazovalci. Slovenijo je na plenarnem zasedanju UN GGIM Evropa zastopal predstavnik Geodetske uprave RS in član izvršilnega odbora UN GGIM Evropa, Tomaž Petek.


Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je bilo poročanje o opravljenih aktivnostih v letu 2017 in predstavitev rezultatov dela posameznih delovnih skupin.

 
V uvodu je udeležence pozdravila Mariana Kotzeva, generalna direktorica EUROSTATA, ki je v svojem nagovoru izpostavila pomen delovanja UN GGIM Evropa na področju povezovanja geografskih in statističnih podatkov in informaciji z namenom zagotavljanja podpore različnim odločitvam v vsakodnevnem življenju na nacionalni in regionalni ter predvsem na globalni ravni. Izpostavila je tudi pomen ustreznih podatkov za izvedbo popisa prebivalstva in gospodinjstev ki je načrtovan v letu 2021 in v okviru katerega se načrtuje izkazovanje podatkov na 1km gridu ter izmenjavo podatkov z uporabo INSPIRE omrežnih storitev. Za vse to je potrebno zagotoviti trajno in tesno sodelovanje med geodetskimi in statističnimi upravami kjer je priporočila sprejem dogovorov o sodelovanju.

 

Potrjen je bil program dela UN GGIM Evropa za obdobje 2017 – 2020, ki predvideva nadaljevanje aktivnosti ki jih izvajajo posamezne delove skupine. Delovna skupina A bo tudi v naslednjih letih delovala na področju povečevanja medopravilnosti temeljnih prostorskih podatkov in njihove harmonizacije. Pripravila bo priporočila glede opredelitve vsebine temeljnih podatkovnih nizov, (do sredine 2018), ter poročilo glede različnih poslovnih in ekonomskih modelov pri zagotavljanju dostopnosti do temeljnih podatkovnih nizov (do konca 2018). Delovna skupina B bo nadaljevala z zbiranjem primerov dobrih praks ter zagotavljala vsebinsko sodelovanje evropske regije v globalnem procesu nastajanja okvirja za spremljanje indikatorjev trajnostnega razvoja, ki jih je pripravila OZN (UN SDG indikatorji). Pripravila bo priporočila za izvedbo povezovanja temeljnih prostorskih podatkov in opredelitev prioritet tega povezovanja, ter priporočila glede učinkovitega upravljanju stranskih učinkov ki se pojavijo ob povezovanju in souporabi prostorskih podatkov. Delovna skupina za Evropski geodetski referenčni okvir pa bo oblikovala Evropski prispevek k oblikovanju globalnega referenčnega okvirja, ter nadaljevala s formalizacijo predloga za ustanovitev delovne skupine v okviru UNGGIM Evropa na temo Geodetskega referenčnega okvirja (WG on GRF). Izvršilni odbor UN GGIM Evrope in delovne skupine bodo v naslednjih letih izvajali tudi nekatere naloge s področji opredeljenih na dosedasnjih plenarnih zasedanjih (GGIM 5 in  GGIM 6). Te naloge so  povezane z opredelitvijo temeljnih prostorskih podatkov ter globalnega geodetskega referenčnega okvirja ter omogočajo izpolnjevanje razvojne agende (Post2015) ter spremljanje ciljev trajnostnega razvoja. Eno od novonastalih področji delovanja pa je tudi upravljanje z zemljišči in zemljiška administracija za katero se je na globalni ravni vzpostavila nova delovna skupina in v okviru katere ima evropska regija vodilno vlogo.


V nadaljevanju plenarnega zasedanja so sledile predstavitve o delu UN GGIM na globalni ravni in UN ECE, UNGEGEN, GEOSS, ESA in drugih sorodnih instituciji. Osrednja tema je bila uporaba prostorskih podatkov za potrebe spremljanja stanja in merjenje učinkovitosti pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelila OZN. Za spremljanje stanja na 169 tarčah je opredeljenih 236 globalnih identifikatorjev in skoraj vsi potrebujejo harmonizirane prostorske podatke v vseh državah članicah OZN.


Obravnavana so bila tudi izhodišča in stališča, ki jih bo UN GGIM Evropa zastopal na plenarnem zasedanju UN GGIUM na globalni ravni, ki bo v prvem tednu avgusta 2017 v palači OZN v New Yorku.


Zapisal: Tomaž Petek