Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

45. Geodetski dan: Izmerjena dežela: 200-let katastra na Slovenskem

Na Brdu pri Kranju se je 23. in 24. maja 2017 odvijal 45. geodetski dan, ki je bil tematsko namenjen katastru, s tem pa tudi evidentiranju in upravljanju nepremičnin. Dogodek je organizirala Zveza geodetov Slovenije z Gorenjskim geodetskim društvom v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

Tematika ni bila izbrana naključno, saj letos obeležujemo 200-let začetka sodobnega parcelnega katastra na Slovenskem. 23. decembra 1817 je namreč avstrijski cesar Franc I. podpisal Zakon o zemljiškem davku, ki je bil pravna podlaga za začetek vzpostavitve parcelnega katastra, poznanega tudi kot franciscejski kataster, na temelju geodetske izmere.

 

Torkovi otvoritvi razstave starih geodetskih instrumentov in razstavnega prostora podjetij, ki so predstavljala nove rešitve in tehnologije na področju geodezije in geoinfirmatike, ter slavnostni akademiji s koncertom Big banda Orkestra Slovenske vojske, je v sredo sledil strokovni simpozij.


V uvodnem delu je številne udeležence nagovoril tudi direktor Geodetske uprave RS Anton Kupic, ki je poudaril pomen 200-letnega stalnega razvoja geodetske stroke in s tem zemljiškega katastra na Slovenskem, h katerim veliko pripomorejo tudi takšni simpoziji. 


V prvem dopoldanskem delu s plenarnimi predavanji je dr. Joc Triglav uvodne besede namenil 200-letnega razvoja katastra na Slovenskem. Zasnovo sodobnega katastra (Cadastre 4.0), je predstavila predstavnica Mednarodne zveze geodetov FIG, Gerda Schennach. Projekte nove izmere kot možen način izboljšave kakovosti katastrskih podatkov je predstavil prof. dr. Miodrag Roić s Fakultete za geodezijo, Univerze v Zagrebu. V sklepnem delu plenarnih predavanj je Dominik Mesner, pooblaščeni geodet in lastnik enega najstarejših in največjih avstrijskih geodetskih podjetij orisal vlogo pooblaščenega geodeta v sosednji Avstriji.


Sledila je predstavitev aktualnih projektov na področju nepremičninske administracije in prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Geodetskega inštituta Slovenije, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so predstavili dejavnosti in načrte na področju Programa projektov eProstor in z njim povezanih aktivnosti. Ema Pogorelčnik je v uvodu predstavila bodočo informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc, Jurij Mlinar Prostorski informacijski sistem in novo prostorsko zakonodajo predstavil ter lokacijsko izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra dr. Marjan Čeh. Sandi Berk je predstavil Vsedržavni model transformacije podatkov zemljiškega katastra iz D48/GK v D96/TM, Janez Urh pa Projekt nove izmere v katastrski občini Kot, naselje Modrič.


Simpozij smo geodeti sklenili z okroglo mizo na temo vizije geodetske stroke. O tej temi so z moderatorjem dr. Marjanom Čehom razpravljali ugledni gostje: Slavce Trpeski, direktor Agencije za kataster nepremičnin Makedonije; Borko Drašković, direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije; Anton Kupic, direktor geodetske uprave Republike Slovenije; dr. Bojan Stopar, predstojnik Oddelka za geodezijo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani ter mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije.