Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2016

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2016.

Poročilo je bilo obravnavano na 120. redni seji odbora za gospodardstvo Vlade RS dne 21.3.2017 in ga je Vlada potrdila s sklepom številka 35301-2/2017/3.  Zakon o geodetski dejavnosti določa, da se podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske službe ter predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog opredelijo v letnem programu državne geodetske službe ter da Vlada sprejme poročilo o izvedbi letnega programa državne geodetske službe. Program državne geodetske službe za leto 2017 je Vlada RS sprejela že na svoji seji 21.2.2017, nato pa je Geodetska uprava RS pripravila in medresorsko uskladila še poročilo ki obsega poročanje o vsebinski in finančni izvedbi nalog iz Programa dela državne geodetske službe za leto 2016.

 
Poročilo je sestavljeno iz poročila o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2016 in drugih ministrstev, ki so bila vključena v ta program in vključuje tudi poročilo o izvedbi letnega programa Geodetskega inštituta Slovenije za leto 2016, poročila o realizaciji priprave predpisov s področja geodetske dejavnosti in poročila o realizaciji planiranih sredstev po proračunskih postavkah Geodetske uprave RS (GURS) v letu 2016.
Skupna finančna realizacija veljavnega proračuna je bila 99 %.