Skoči na vsebino

NOVICA

Deseto zasedanje delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA) pri Ekonomski komisiji za Evropo (UN_ECE)

V času od 8. do 9. marca 2017 je v Ženevi na sedežu Ekonomske komisije za Evropo pri OZN (UN-ECE) potekalo deseto redno zasedanje delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA). Na povabilo organizatorja se je zasedanja udeležil tudi predstavnik GU Tomaž Petek, ki je v programu zasedanja sodeloval tudi kot član izvršnega odbora UN GGIM Evropa s prispevkom v katerem je opisal delovanje UN GGIM na področju upravljanja prostorskih podatkov in zemljiške administracije.


Udeležence je v uvodu pozdravil Christian Friis Bach, izvršni sekretar UN ECE ki je v svojem govoru izpostavil pomen zemljiške administracije pri uresničevanju Agende 2030 in New Urban Agende in doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG). O vlogi prostorskega načrtovanja v povezavi z zemljiško administracijo pri izpolnjevanju zavez iz Agende 2030 in tako imenovane nove urbane agende (New Urban Agenda), sta spregovorila tudi Martin Dubeling, podpredsednik UPATs ISOCARP ter Stig Enemark, častni predsednik FIG-a. Ponovila sta prizadevanja mednarodnih organizaciji in OZN na področju pametnih mest in pametnega urbanizma za tako imenovana 'vključujoča mesta' ter vključevanja trajnostnega razvoja pri načrtovanju urbanih območji za hitro naraščajočo populacijo prebivalstva na svetu o čemer govori tudi večina od 17. ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela OZN. Prav tako sta v svojih nastopih izpostavila dokument 'Fit for Purpose of Land administration', ki je nastal že leta 2014 v okviru mednarodne zveze geodetov FIG, a so njegova priporočila še vedno aktualna skupaj s Priporočili za implementacijo na ravni posameznih držav, ki so bila oblikovana leta 2016. Predstavnik UN HABITATA Oumar Sylla je prav tako govoril o vlogi Global Land Tool Network-a (GLTN) pri upravljanja z zemljišči in nepremičninami pri izvajanju ciljev iz nove urbane agende.


Naslednje predstavitve na sestanku so bile na temo izzivov in priložnosti, s katerimi se v sodobni družbi sooča zemljiška administracija. O tej temi sta govorila predstavnika uprav za registracijo lastništva na nepremičninah iz Nizozemske, Jackues Vos (Kadastre) in Velike Britanije, Nicky Heathcote (HM Land Registry). Opisala sta vrsto nepravilnosti in zlorab sistema pri verižnih transakcijah nepremičnin, ki so jih odkrili v preteklih letih na podlagi registra prodajnih cen in na podlagi podatkov v drugih registrih in katastrih nepremičnin ter poudarila pomen transparentnosti in doslednosti pri registraciji nepremičnin. V nadaljevanju sestanka so bile obravnavane tudi teme o javno zasebnem partnerstvu na področju zemljiške administracije o čemer je govoril Peter Creuzer direktor Agencije za geodezijo, geoinformatiko in razvoj zemljišč nemške dežele Spodnje Saške (LGLN).


V popoldanskem delu prvega dne sestanka so udeleženci zasedanja obravnavali realizacijo programa dela za delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA) za obdobje 2016-2017 ter se seznanili z rezultati delavnic organiziranih v preteklih dveh letih. Predstavljeni so bili zaključki delavnic, ki jih je WPLA organizirala v Moskvi 2015, Bakuju 2016 in Madridu 2016. Poleg tega so bili udeleženci zasedanja seznanjeni tudi s trenutnimi spremembami in prilagoditvami na področju upravljanja z zemljišči in zemljiške administracije v Kirgiziji, Moldaviji in Armeniji.


Delovna skupina za zemljiško administracijo  - WPLA organizira v letu 2017 še dva dogodka in sicer skupno delavnico WPLA in EG KEN LRLC v Lausani 21. Aprila in na Dunaju v okviru Common Vission Konference 6. oktobra 2017.


Abel Schuman iz Organizacije za varnost in sodelovanje (OECD) pa je moderiral zaključni del sestanka na katerem so o sodelovanju z WPLA spregovorili predstavniki FIG, ELRA, PCC, CINDER itd. Izpostavil je povezanost fiskalne in zemljiške politike ter postavljanja prioritet pri določanju namenske rabe. To temo je OECD opisal v seriji primerjalnih študiji, ki so dostopne na njihovi spletni strani.


Drugi dan zasedanja je bilo na dnevnem redu sodelovanje med WPLA in sorodnimi organizacijami na področju upravljanja z zemljišči in zemljiške administracije. V imenu UN GGIM Evropa je Tomaž Petek predstavil prispevek v katerem je opisal delovanje UN GGIM na področju upravljanja prostorskih podatkov in zemljiške administracije. Član upravnega odbora WPLA, Rick Wouters pa je opisal izdelavo prototipa svetovnega atlasa registracije nepremičnin 'Land Tenure Atlas of the World'. Predstavljene so bile tudi številne študije, ki jih je WPLA izdelala v preteklem letu in sicer:

 


Ob zaključku dvodnevnega zasedanja so udeleženci potrdili še program dela ta obdobje 2018 – 2019 in izvolili nove člane upravnega odbora delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA), ki deluje pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru OZN (UN-ECE). Novi predsedujoči upravnega odbora je predstavnik Švedske Fredrik Zetterquist, naslednji sestanek WPLA pa je načrtovan spomladi 2019 v Ženevi..

Zapisal: Tomaž Petek