Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Projekt ELF – uspešno zaključen

V času od 25. do 26. oktobra 2016 je v Leuevnu v Belgiji potekal zaključni sestanek projekta ELF.

V tri leta trajajočem projektu, ki se je začel marca 2013 in v katerem je sprva sodelovalo 30 partnerjev, kasneje pa je bil podaljšan do oktobra 2016 in sedaj vključuje konzorcij 40 sodelujočih partnerjev iz Evrope. V finančnem smislu projekt predstavlja investicijo v višini 13 MIO EUR, ki jo je v višini 50% sofinancirala Evropka komisija iz programa ICT PSP. Nosilna organizacija konzorcija pa je bila Norveška geodetska uprava KARTVERKET, v konzorciju projekta pa je od samega začetka sodelovala tudi Geodetska uprava RS in sicer v obsegu 18 človek mesecev.

 

(slika: udeleženci zaključnega sestanka, foto T.P)

 

Cilj projekta »European Location Framework - ELF« je bil zagotoviti skupni evropski lokacijski okvir (ELF), ki bo v skladen z Evropskim interoperabilnostnim okvirjem (angl. European Interoperability Framework – EIF) in z Direktivo o vspostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropi (angl. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE). V projekt so bile vključene različne aktivnosti kot na primer: vzpostavitev interoperabilnega okvirja, priprava podatkov, tehnološka infrastruktura, licenčna in cenovna politika. Z dosego zastavljenih ciljev je omogočena povečana ponovna uporaba uradnih prostorskih podatkov javnega sektorja na različnih ravneh natančnosti. Naloge v projektu so omogočile pripravo in obdelavo podatkov tudi iz zbirk Geodetske uprave RS v skladu z metodologijo projekta European location framework ELF), v času izvedbe tega projekta so bile izvedene naloge preoblikovanja podatkov v skladu z ELF specifikacijami, njihovo vključitev v ELF spletne storitve ter omogočen dostop do tako preoblikovanih podatkov uporabnikom ELF platforme.

 

ELF projekt ima svojo spletno stran, na kateri so na voljo dodatne informacije io tem, kar se je na projektu izvajalo. Spletna stran projekta je delno prevedena v slovenski jezik. Podatki so prav tako na voljo na socialnem omrežju Twitter na računu @elfprojecteu in od različnih uporabnikov Twitterja, ki uporabljajo skupne zaznamke (hashtag) #elfprojecteu.

 

Predstavitev, na spletni strani prikazuje podatke ELF, ki so trenutno na voljo. Ta aplikacija se lahko uporablja za iskanje podatkov, prenos in ogled. ELF platforma ponuja tri vrste storitev in sicer »ELF Topographics Basemap (WMTS)«, ki predstavlja prvo vseevropsko osnovno karto, nato »ELF Cadastral Index Map (WMS 1.3)«, ki je prva evropska karta katastrskih parcel z osnovnimi informacijami  in »ELF Administrative Basemap (WMS 1.3)«. Prvi dve storitvi sta licencirani tretja pa deluje kot prototip. Trenutno deluje tudi tako imenovana demonstracijska  aplikacija (showcase).


Praktičen prikaz rezultatov projekta pa je na voljo tudi na video posnetku.

 

Na zaključnem sestanku projekta je koordinator projekta povzel vse dosežene rezultate in izvedene aktivnosti v preteklih treh letih ter izpostavil nekatere aktivnosti, ki so še nujne za uspešen zaključek celotnega projekta. V sklopu zaključnega sestanka je bil opravljen še sestanek upravnega odbora projekta (Stearing Board), na katerem so bile obravnavane zahteve iz konzorcijske pogodbe in pogodbe o sofinanciranju. Predstavljeni so bili načrti za obdobje naslednjega leta tako imenovano tranzicijsko obdobje v katerem se predvideva prenos upravljanja rezultatov projekta ELF v roke Eurogeographicsa kot European Location Services (ELS).

Zapisal: Tomaž PETEK, Geodetska uprava Republike Slovenije