Skoči na vsebino

NOVICA

»Program projektov eProstor«

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geodetska uprava RS (GURS) bosta za usklajeno in kakovostno upravljanja s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami izvajala »Program projektov eProstor«. Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi (medopravilnimi), enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. S projektom eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Skupna višina sredstev namenjenih za program je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.