Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključna konferenca projekta registracije nepremičnin v Makedoniji

Dne 3.11.2015 je bila v Skopju organizirana zaključni konferenci projekta Registracija nepremičnin v katastru nepremičnin Republike Makedonije, ki ga je v zadnjih desetih letih z dvema posojiloma v skupni vrednosti 21 mio EUR financirala Svetovna Banka. Na povabilo generalnega direktorja Agencije za kataster nepremičnin sta se v imenu Geodetske urave Republike Slovenije, zaključne konference udeležila Anton Kupic in Tomaž Petek.

Na zaključni konferenci so bili predstavljeni rezultati posameznih sklopov projekta, ki jih je v preteklih letih dosegla Agencija za kataster nepremičnin Makedonije. Projektne aktivnosti so bile usmerjene v naslednje naloge:

  1. Vzpostavitev katastra nepremičnin za celotno ozemlje Republike Makedonije
  2. Racionalizacijo procesov in postopkov registracije nepremičnin in uvajanje avtomatizacije in informacijske tehnologije;
  3. Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in usposobljenoti človeških virov Agencije za kataster nepremičnin za uresničuitev strateških ciljev agencije.
  4. Razvoj učinkovitega sistema upravljanja in izvajanja politike upravljanja s prostorom in nepremičninami s ciljem učinkovitega delovanja trga nepremičnin.

 

(slika: Slavče Trpeski, generalni direktor Agencije za kataster nepremičnin)

 

V času izvajanja projekta so vzpostavili 100% pokritost države s katastrom nepremičnin v katerem je trenutno registriranih 4,1 mio zemljiških parcel in 748.167 zgrajenih objektov. Vzpostavljena je bila tudi mreža stalnih GNSS postaj, ki jo sestavlja aktivna in pasivna mreža, kakor tudi višinska in gravimetrična mreža visoke natančnosti. Z uvedbo nove programske in računalniške opreme so avtomatizirali postopke registracije nepremičnin, tako da je danes pravni promet možen v enem dnevu pred desetimi leti pa je trajal tri mesece. V času od 2005 do 2015 so povečali obseg izvedenih sprememb in transakciji za 94%. Število vpisanih hipotek se je v tem obdobju povečalo za 188%. Trenutno so za 87,12% ozemlja Republike Makedonije vzpostavljeni katastrski načrti v digitalni obliki, ki se tudi vzdržujejo popolnoma digitalno. V novoustanovljenem registru trga nepremičnin je trenutno evidentiranih 4007 pravnih poslov z doseženo ceno nepremičnine. V času izvedbe projekta so ob pomoči tujih svetovalcev izdelali tudi 32 strateških študiji in drugih ključnih dokumentov. Agencija za kataster nepremičnin se trenutno samofinancira v višini 64,7%, merjenje zadovoljstva strank pa je pokazalo oceno 3,94 od 5 možnih.

 

(slika: Jorg Kaufman in ostali udeleženci konference)

 

 

Neposredni uporabniki rezultatov projekta so državljani Republike Makedonije, predvsem lastniki nepremičnin, investitorji, nepremičninski posredniki, banke, notarji in organi javne uprave, ki lahko odslej v realnem času izvajajo promet in upravljanje z nepremičninami na območju Republike Makedonije.


Podrobnejše rezultate dosežene v projektu so na voljo v zaključnem poročilu projekta na spletni stran Agencije za kataster nepremičnin. 


Zapisal: Tomaž Petek