Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Peto plenarno zasedanje UN GGIM

V dneh od 3. do 7. avgusta 2015 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo peto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UN GGIM. Zasedanja se je udeležilo 120 delegatov iz 89 držav. Kot član izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi, ki deluje v okviru statistične komisije pri Organizaciji združenih narodov (UN GGIM-Evropa) se je omenjenega zasedanja in vrste spremljevalnih sestankov udeležil tudi predstavnik Geodetske uprave RS Tomaž Petek.

Prva dva dneva sta bila namenjena spremljevalnim dogodkom plenarnega zasedanja, sestankom, delavnicam in seminarjem. V ponedeljek popoldan je bil organiziran sestanek na temo globalnega referenčnega okvirja (Global Geodetic Reference Frame) ter temeljnih prostorskih podatkov (Fundamental Data), v torek pa je bil izveden redni sestanek izvršilnega odbora UNGGIM Evropa in sestanek na temo ELF/INSPIRE, kjer smo sodelovali tudi predstavniki UN GGIM Evropa. Predstavnik Slovenije je v okviru tega sestanka predstavil vključevanje Geodetske uprave RS v izvajanje obveznosti direktive INSPIRE in vključevanje v projekt ELF. Poleg tega so bili organizirani še sestanki na temo pravnega in političnega okvirja na področju geografskih informaciji (Legal and Policy Issues) in sestanek o upravljanju z zemljišči in zemljiški administraciji (Land Administration and Management), ter sestanek na temo doseganja ciljev vzdržnega razvoja s pomočjo uporabe prostorskih podatkov (Sustainable Development Goals).

 

(foto: dvorana med plenarnim zasedanjem UN GGIM)

 

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja je bila vrsta formalnih opravil od potrditve programa dela in potrjevanja poročil regionalnih odborov in delovnih skupin, poleg tega pa so bile na plenarnem zasedanju obravnavane tudi vsebinske teme povezane z globalnim geodetskim referenčnim okvirjem (GGRF), referenčnimi (temeljnimi) zbirkami prostorskih podatkov, kakor tudi o trendih na področju geoinformatike in uporabe prostorskih informaciji. Udeleženci zasedanja so razpravljali tudi o potrebnem povezovanju prostorskih in statističnih podatkov z namenom doseganja ciljev trajnostnega razvoja, kijih je dokončno OZN opredelila ravno v času zasedanja in bodo sprejeta na zasedanju v septembru 2015.

 

 

(foto: predstavnik Slovenije na zasedanju UN GGIM)

 

Opravljena je bila tudi razprava o strateških usmeritvah UN GGIM v prihodnjih petih letih. UNGGIM se bo še naprej na strateški ravni ukvarjal z zagotavljanjem temeljnih nizov prostorskih podatkov in omogočanju njihove čim širše uporabe ter aktivnostim za njihovo harmonizacijo. Ena od osrednjih prioritet v naslednjih letih bo tudi delovanje v povezavi z uporabo geografskih informaciji pri doseganju 17. Globalnih ciljev trajnostnega razvoja, ki si jih je zastavila OZN. V razpravi se je izoblikovalo skupno stališče da je lahko samo vzpostavljeno omrežje temeljnih podatkov ustrezna podlaga za aktivnosti Ekonomsko socialnega sveta pri OZN (ECOSOC) pri določanji indikatorjev, kot del sistema za spremljanje doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Skupna ugotovitev je bila da so za povezovanje prostorskih podatkov s statističnimi podatki nujni tudi podatki o geolociranih naslovih in administrativnih členitvah prostora. V razpravi je bila obravnavana tudi informacija o nameravani organizaciji visokega foruma OZN, ki se bo ukvarjal z vprašanjem vloge kakovostnih prostorskih podatkov pri učinkovitem upravljanju z zemljišči in zemljiško adminsitracijo. Forum bo organiziran leta 2016 v Adis Ababi v Afriki. UN GGIM je sklenil, da bo nadaljeval z razpravo o standardih, ki so potrebni za upravljanje z geografskimi informacijami ob sodelovanju z vsemi mednarodnimi standardizacijskimi organizacijami. V ta namen je bil izdean vodič v standarde in zbirka tehničnih priporočil s primeri dobre prakse za uporabo standardov na področju prostorskih podatkov. Podan je bil poziv državam članicam, da prevedejo omenjene dokumente v svoje jezike, saj bi na ta način temo približali najširšemu krogu strokovnjakov.

 

Na plenarnem zasedanju je bilo obravnavanih in potrjenih 15 poročil in drugih spremljevalnih dokumentov. Vsa gradiva, ki so bila obravnavana na plenarnem zasedanju UNGGIM so objavljena na spletni strani UN GGIM.

 


Zapisal: Tomaž Petek