Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek konzorcija projekta ELF

Od 24. do 25. marca 2015 je v Švedskem mestu Malmo potekal sestanek konzorcija projekta European Location Framework – ELF, ki so se ga udeležili predstavniki vseh 31 partnerjev v konzorciju projekta, med njimi tudi Geodetska uprava Republike Slovenije, ki jo je zastopal Tomaž Petek.

Na sestanku so bile obravnavane vsebine, povezane s pregledom trenutnega statusa projekta in predstavljeni doslej doseženi rezultati projekta kot so »GeoLocator«, »GeoProductFinder«, »Cascading servis« in »Nordic Basemap«. Predstavljena so bila tudi vsa doslej izdelana orodja v projektu ELF kot so: »Table joining service – TJS«,  »Quality validation too«l, »Generalisation«, »Transformation«, »Edge-matching tool«.Obravnavane so bile tudi obveznosti in načrti za dokončanje projekta, ter vloga združenja EuroGeographics pri zagotavljanju delovanja ELF platforme po zaključku projekta ELF. Združenje je v vseh svojih strateških in operativnih dokumentih postavilo projekt ELF med prioritetne naloge svojega delovanja. Dokaz o pomenu rezultatov projekta je tudi zapis v enem od dokumentov o evropski podatkovni politiki, ki  omenja uporabo podatkov o prostoru kot gonilno silo ekonomskega razvoja. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta ELF.  
Pripravila: Alenka Kovač