Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sestanek izvršilnega odbora UN-GGIM Evropa

Od 13. do 14. januarja 2015 je v Bruslju potekal sestanek izvršilnega odbora UN-GGIM Evropa, ki se ga je z Geodetske uprave Republike Slovenije udeležil namestnik generalnega direktorja Tomaž Petek.

V skladu s pobudo Organizacije Združenih Narodov o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij je bila oktobra 2014 ustanovljena regionalna skupina za območje Evrope (UN-GGIM Evropa), katere cilj je aktivno delovati pri oblikovanju agende za razvoj globalnih geoprostorskih informacij in spodbujati njihovo uporabo za reševanje ključnih globalnih izzivov. 


V uvodnem delu je direktorica nizozemske Agencije za kataster, register nepremičnin in kartografijo - »Kadaster« predstavila aktivnosti tretjega visokega foruma Združenih narodov o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij, ki je potekal oktobra 2014 v Pekingu. Tema posveta je bila zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega razvoja z uporabo geoprostorskih informaciji. Ključne ugotovitve posveta so bile, da je potrebno teme s področja geoprostorskih informacij uvrstiti na dnevne rede političnih sestankov in v ta namen je bila sprejeta tudi tako imenovana Pekinška deklaracija.


Na sestanku so bile predstavljene tudi aktivnosti delovnih skupin na področju geoprostorskih podatkov in specifikacijami zanje. Obravnavan je bil nabor ključnih podatkov v primerjavi z INSPIRE specifikacijami in glede na vsebine zastopane v projektu ELF. Pripravljen je bil pregled uporabniških potreb in povezovanje prostorskih podatkov v posamezne procese. V okviru UNGGIM poteka tudi vzpostavljanje nacionalnih institucionalnih dogovorov (NIA) za upravljanje z geoprostorskimi informacijami. Glede na definicijo bi NIA lahko opredelili kot zagotavljanje struktur za sodelovanje med javnimi in zasebnimi institucijami in organizacijami z namenom da zagotavljajo verodostojne, zanesljive in trajnostne geoprostorske informacije za končne uporabnike. Podrobnejša gradiva so na voljo na spletni strani UN-GGIM.


Obravnavana je bila tudi pobuda Evropske komisije in EUROSTATA, da bi v največji možni meri izpeljala popis prebivalstva v letu 2020 zgolj z uporabo registrov in baz podatkov. Predstavljen je bil tudi program COPERNICUS, v okviru katerega nastajajo SENTINEL satelitski posnetki ter tako imenovani »In-situ« podatki. Ne gre zanemariti podatka, da bo industrija v državah članicah v okviru tega programa v naslednji finančni perspektivi prejela 87 mio EUR.

Pripravila: Alenka Kovač