Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Generalna skupščina združenja »Eurogeographics«

V času od 29. do 30.9.2014 je bila v Moldavskem glavnem mestu Chisinav organizirana redna letne skupščina združenja evropskih kartografskih in katastrskih uprav, ki deluje pod imenom »Eurogeographics«. Generalne skupščine se je udeležilo skoraj 160 udeležencev iz več kot 50 držav. Po uvodnih pozdravih in predstavitvah gostiteljev je sledila predstavitev vrste vabljenih referatov. Glavne teme obravnavane v razpravah na tokratni generalni skupščini so bile povezane z pričakovanji sprememb ter iskanju ustreznega odziva na spremembe, ki se obetajo na področjih delovanja nacionalnih katastrskih, kartografskih in geodetskih uprav.

 

Udeleženci generalne skupščine smo se seznanili s podrobnostmi projekta ELF in vlogi, ki jo imajo tiste agencije, ki so že članice konzorcija oziroma kaj lahko od projekta pridobijo tiste članice združenja, ki niso vključene v konzorcij projekta. Združenje EuroGeographics je namreč soočeno s potrebo po vključitvi čim širšega kroga upravljavcev podatkov v projekt ELF, v kolikor želi zagotoviti rezultate, ki bodo izpolnili uporabniške potrebe po vseevropskih izdelkih in storitvah na področju prostorskih podatkov.


V referatih, ki so bili predstavljeni na generalni skupščini, so bile obravnavane teme povezane z katastrom v prihodnosti in izzivi ki so s tem v zvezi pred nacionalnimi geodetskimi, kartografskimi in katastrskimi upravami. Predstavitve so obravnavale vlogo »brokerjev« na področju prostorskih podatkov, upravljanje velikih zbirk podatkov in njihovem medsebojnem povezovanju (big data in linked data), ter o vplivu novih tehnologij na delo geodetskih, katastrskih in kartografskih uprav. Predstavljen je bil primer uporabe podatkov katastra, kot ga je mogoče videti tudi na spletni strani španskega katastra, ki je integriral podatkovni model katastra v procese e-uprave in s tem dejansko implementiral idejo o večnamenskem katastru. Predstavnik švicarskega katastra je predstavil referat z naslovom vizija 4D katastra, v katerem je predstavil dokument z naslovom »Četrta dimenzija katastra brez omejitev« (4D cadastre bejond limits), ki je na voljo tudi na njihovi spletni strani.

Predstavnik JRC g. Alessandro Annonni je v svoji predstavitvi izpostavil potrebo po povezanosti med izvajanjem INSPIRE direktive in vlogo nacionalnih katastrskih in geodetskih uprav, predvsem v povezavi z nalogami medopravilne javne uprave, kot je začrtana v dokumentu Digitalna agenda za Evropo. Po prepričanju JRC je ključni uspeh izvajanja obveznosti ki jih prinaša direktiva INSPIRE ravno v ukrepih in aktivnostih ki jih izvajajo evropske geodetske uprave kot članice združenja EuroGeographics. Trenutno na ravni Evropske Komisije obstajata dva pogleda na poatkovno politiko za potrebe zagotavljanja javnih storitev, ki ju je potrebno v bodoče poenotiti oziroma upoštevati pri vzpostavljanju nacionalnih vizij za prostorske podatke v posameznih državah. Prvi pogled je opredeljen v dokumentu »Vision for public services«, ki ga je pripravil DG CONNECT in predvideva popolnoma odprt in v veliki večini brezplačen dostop do podatkov za zagotavljanje javnih storitev. Druga pa je pobuda za zasebno javno partnerstvo pri zagotavljanju podatkov za javne storitve, ki je povzet v dokumentu »Towards a thriving data-driven economy« (PPP on data COM(2014)214), ki obravnava možnosti povezovanja vzpostavljanja storitev javnega sektorja ob sodelovanju zasebnega sektorja pri obravnavanju velikih podatkovnih baz.

Na formalnem delu zasedanja je bilo obravnavano poročilo upravnega odbora združenja o opravljenih aktivnostih v letu 2014 ter predstavljen programa del za leto 2015 in finančni načrt združenja. Vsi navedeni dokumenti so bili sprejeti ob zaključku zasedanja, ko je bilo opravljeno tudi glasovanje o novih članih upravnega odbora. Združenje je v preteklem letu opravilo vrsto aktivnosti povezanih s prepoznavnostjo storitev na podlagi prostorskih podatkov in koordinacijo med upravljavci zbirk prostorskih podatkov. Poleg dogodka, organiziranega v evropskem parlamentu, v okviru katerega so bili evropskim poslancem predstavljeni rezultati projekta ELF, je bila organizirana še vrsta sestankov in delavnic na teme s katerimi se ukvarjajo skupine za izmenjavo znanja (Knowledge Exchange Network).

Na volitvah novih članov upravnega odbora so bili izvoljeni predstavniki Belgije, Hrvaške, Moldavije, in Finske. Članu iz Velike Britanije pa tako kot predstavnikoma Nemčije in Francije, po pravilniku pripada eno mesto v upravnem odboru avtomatsko, zato je bil sedaj imenovan predstavnik zemljiške knjige HMLR, ko se je iztekel mandat predstavniku Ordenance Survey.

Naslednji dan je potekal še ustanovni sestanek skupine UN GGIM za Evropo. Poleg formalne potrditve poslovnika so bile opravljene še volitve v izvršni odbor skupine UN GGIM Europe in sprejet program dela za naslednja tri leta. V izvršni odbor je bil imenovan tudi Tomaž Petek, kot predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije. Predstavljen je bil tudi dokument z naslovom »UN GGIM Vision document« v katerem so zbrane strateške usmeritve delovanja skupine in je dostopen na spletni strani.


Zapisal: Tomaž Petek