Skoči na vsebino

NOVICA

Simpozij EUREF 2014

V času od 4. do 6. junija 2014, je v Vilni (Republika Litva) potekal letni simpozij evropske podkomisije za referenčni sestav mednarodnega združenja za geodezijo (EUREF), tokrat že 24-ti po vrsti. Organizatorja simpozija sta bila državna geodetska služba Ministrstva za kmetijstvo Republike Litve in Raziskovalni inštitut za geodezijo. Mesto srečanja, Vilno, sta organizatorja predstavila kot enega od najpogosteje obiskanih mest severovzhodne Evrope.

EUREF letni simpoziji so izjemnega pomena za geodetsko stroko, saj so namenjeni strokovnim predstavitvam, razpravam in seznanitvi predstavnikov držav evropskega prostora z aktualnimi dejavnostmi izvedb in vzdrževanja skupnega evropskega referenčnega sistema. Letni simpoziji so hkrati tudi priložnost za predstavitev nacionalnih poročil o potekajočih dejavnostih posameznih držav na tem področju ter obnovitev in poglobitev stikov s predstavniki stroke.


Strokovnjaki so se tekom simpozija osredotočili predvsem na pomen razvoja globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v realnem času, razvoj ETRS89, višinskega sistema ter gravimetrije. Tokratnega simpozija sta se udeležila predstavnika Geodetske uprave Republike Slovenije, mag. Jurij Režek in mag. Klemen Medved, ki sta predstavila nacionalno poročilo o slovenskih dejavnostih na področju geodetskega referenčnega sistema.