Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predstavitev predloga sprememb Zakona o davku na nepremičnine na skupni novinarski konferenci MF, GURS in DURS

Ljubljana, 20. marec – Na današnji skupni novinarski konferenci je Ministrstvo za finance skupaj z Geodetsko upravo in Davčno upravo predstavilo predlog sprememb Zakona o davku na nepremičnine, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na včerajšnji redni seji in ukrepe za nadaljnje izvajanje. Ukrepe in aktivnosti so predstavili državna sekretarka Ministrstva za finance Mateja Vraničar, generalni direktor GURS Anton Kupic in generalna direktorica DURS Jana Ahčin.

Skupna novinarska konferenca Ministrstva za finance, Geodetske uprave in Davčne uprave

 

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Predlog zakona izenačuje obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin tako, da se vse stanovanjske nepremičnine obdavčijo z enako davčno stopnjo 0,15 %. Obenem zakon podaljšuje obdobje za uskladitev podatkov v registru nepremičnin z dejanskim stanjem za en mesec, in sicer do konca aprila 2014, podaljšuje obdobje za pripravo podatkov na geodetski upravi za odmero davka do 26. maja ter posledično za mesec in pol zamika tudi rok za prvo odmero davka v letu 2014. Več v sporočilu za javnost Ministrstva za finance.

 

Mateja Vraničar, državna sekretarka Ministrstva za finance

 

Ker je Vlada Republike Slovenije podaljšala čas za urejanje podatkov o nepremičninah, lahko lastniki podatke o svojih nepremičninah uredijo do vključno 30. aprila. Podatke o nepremičninah lastniki še naprej spreminjajo z obiskom na območnih geodetskih enotah ali s pomočjo spletne aplikacije 'Spreminjanje podatkov registra nepremičnin' na spletni strani GURS (http://www.gu.gov.si/) in portalu e-Prostor (www.e-prostor.gov.si/). Podatke lahko spremenijo tudi s pomočjo obrazcev registra nepremičnin, ki so prav tako dostopni preko omenjenih spletnih strani.

 

Nova obvestila o informativno izračunanem davku na nepremičnine bodo dostopna preko spletne aplikacije 'Spreminjanje podatkov registra nepremičnin', v katero dostopajo preko kode, ki so jo prejeli na obvestilu o informativno izračunanem davku na nepremičnine in sicer na datume: 24. marec, 14. april, 28. april, 19. maj in 26. maj. Informativna obvestila na datum 14. april bodo že vsebovala enotno davčno stopnjo za stanovanjske nepremičnine in spremenjene podatke zemljišč za gradnjo stavb.  

 

Lastniki bodo lahko urejali podatke tudi to soboto, 22. marca v Ljubljani na Cankarjevi cesti 1 in na Zemljemerski ulici 12, v Domžalah,  Mariboru, Kopru in v Kranju. Več v sporočilu za javnost GURS.

 

Anton Kupic, generalni direktor GURS

 

Davčna uprava RS bo podatke od Geodetske uprave RS prejela 26. maja, zato bodo odločbe o odmeri davka izdane do 15. julija. Spreminjajo se tudi roki za plačilo davka in število obrokov za pravne osebe. Pomembna novost odmere davka na nepremičnine je eVročanje odločb.  

 

Invalidnim osebam, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička oziroma zavezancem, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo, ki se giblje s pomočjo invalidskega vozička je omogočeno, da se davek za stanovanjsko nepremičnino, ki jo imajo v lasti in v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče, zniža za 30 %. V ta namen morajo lastniki stanovanjskih nepremičnin DURS predložiti odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pravici do medicinsko tehničnega pripomočka. Rok za predložitev odločbe je vezan na nov presečni datum za odmero davka, 1. 5. 2014. DURS je na spletni strani objavili pojasnilo in kot pomoč ponudili obrazec vloge, kjer je lahko invalidna oseba davčno upravo pooblasti tudi za to, da podatke od ZZZS o invalidni osebi pridobi sam.

 

Zavezancem, ki so upravičeni do prejemanja denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka je omogočeno 50 % znižanje davka za stanovanjske nepremičnine. DURS bo te podatke pridobil po uradni dolžnosti. DURS bo po uradni dolžnosti pridobil tudi podatke o humanitarnih organizacijah, ki so oproščene plačila davka. Več v sporočilu za javnost DURS.

 

 Jana Ahčin, generalna direktorica Davčne uprave

 

Za pomoč GURS-u so upravne enote 5. marca 2014 vzpostavile INFO točke. Za delo v okviru INFO točk se je usposobilo 188 uslužbencev upravnih enot. Uslužbenci upravnih enot usmerjajo lastnike nepremičnin in davčne zavezance za davek na nepremičnine na lokacije, kjer lahko dejansko uredijo oz. popravijo, dopolnijo, spremenijo podatke o svojih nepremičninah. Več v sporočilu za javnost MNZ.

 

Novinarsko konferenco si lahko ogledate v celoti na spletni strani Vlade RS, zavihek Medijsko središče, oz. na naslednji povezavi.