Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo, kako bodo vladne odločitve vplivale na izračun vrednosti oziroma na izračun davka in kako lahko davčni zavezanci sami ugotovijo, kakšen bo njihov davek, ko bo sprejeta spremenjena zakonodaja

1. Poenotenje davčnih stopenj za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine

Ministrstvo za finance bo pripravilo spremembo Zakona o davku na nepremičnine, s katero bo določena  enotna nižja stopnja davka (0,15%) za rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine.

Edini pogoj za določitev nižje davčne stopnje bo dejanska raba delov stavb. Zakon o davku na nepremičnine določa katere dejanske rabe so stanovanjske nepremičnine.

Lastniki in davčni zavezanci na obvestilih z informativnim izračunom za dele stavb preverijo ali je vpisana ena od stanovanjski rab. Če je za posamezen del stavbe določena davčna stopnja 0,5%, si davek izračunajo tako, da »Vrednost po modelu vrednotenja glede na delež davčnega zavezanca« pomnožijo z 0,0015. PRIMER

 
Vse dejanske rabe, ki so stanovanjske nepremičnine so navedene v tabeli:

 

Dejanska raba dela stavbe, ki so stanovanjske nepremičnine
1110000Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z enim stanovanjem (stanovanje zgrajeno do 3. gradbene faze, stanovanje v propadajoči stavbi)
1110001Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem (stanovanje v samostoječi hiši, stanovanje v vili, stanovanje v atrijski hiši, stanovanje v kmečki hiši, stanovanje v podeželski hiši, stanovanje v počitniški hišici, zidanica, v kateri je več kot polovica površine namenjena za stanovanje, drugi podobni deli stavbe)
1110002Stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hiši (stavba ima svojo streho in lasten vhod)
1110003Stanovanje, ki se nahaja v vmesni vrstni hiši (stavba ima svojo streho in lasten vhod)
1120000Stanovanje, neprimerno za bivanje, v stavbi z dvema ali več stanovanji (stanovanje zgrajeno do 3. gradbene faze, stanovanje v propadajoči stavbi)
1121001Stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema
1121002Stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema stanovanjema 
1121003Stanovanje v vmesni vrstni hiši z dvema stanovanjema 
1122100Stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanjsko poslovni stavbi (stanovanje v stavbi s tremi ali več stanovanji, stanovanje v stanovanjsko poslovni stavbi, stanovanje v šoli in drugem objektu splošnega družbenega pomena)
1122201Oskrbovano stanovanje  (oskrbovano stanovanje za bivanje oseb s posebnimi potrebami (invalidi, starejše osebe) in je na razpolago vsa potrebna oskrba)
1274003Klet (klet v stanovanjski stavbi, klet v nestanovanjski stavbi, če je ni mogoče razvrstiti v druge rabe, arhiv poslovnih prostorov
1274014Sanitarije (sanitarije, javne sanitarije, sanitarije v kampih in počitniških domovih)
1274015Shramba (del stavbe namenjen hranjenju živil, obleke, opravljanju gospodinjski del, shramba, utiliti, garderoba)
1274018Drvarnica
1274019Sušilnica, pralnica (sušilnica, pralnica, prostori upravnika, prostori hišnega sveta)
1274021podstrešje, ki ga ni mogoče razvrstiti v druge vrste rabe

 
Podatek o rezidenčnosti stanovanj ne bo izbrisan iz registra nepremičnin. Zato lastnikom priporočamo, da podatke o prebivališču in o morebitni osebni služnosti uredijo vsaj do konca tega leta, da ne bi imeli problemov ob morebitni ponovni uvedbi različnih davčnih stopenj.


2. Zemljišča za gradnjo stavb se v letu 2014 ne upošteva pri izračunu vrednosti

Ministrstvo za finance bo pripravilo spremembo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin s katero bo določeno, da se v letu 2014 zemljišča za gradnjo stavb vrednotijo kot stavbna zemljišča.

V registru nepremičnin bodo z uveljavitvijo predlagane spremembe zakona, vsa zemljišča, ki so določena kot zemljišča za gradnjo stavb, spremenjena v stavbna zemljišča. Zemljišča za gradnjo stavb so bila vedno določena le na območju namenske rabe »stavbna zemljišča«. Zemljišča za gradnjo stavb so bila v registru nepremičnin evidentirana tako, da se je v šifri za stavbno zemljišče zadnja ničla spremenila v 1. Z uveljavitvijo zakona bo izvedena obratna sprememba: zadnja številka 1 bo spremenjena v ničlo.

Za vse parcele pri katerih bo spremenjeno zemljišče za gradnjo stavb v stavbno zemljišče bo ponovno izračunana posplošena tržna vrednost.

Za stavbna zemljišča se vrednost izračuna glede na dejansko rabo po enem izmed naslednjih modelov: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, pozidana ali druga zemljišča.

Lastnik oziroma davčni zavezanec v tem primeru težje izračuna novo vrednost nepremičnine. V splošnem velja, da bo vrednost manjša v povprečju za devetkrat v primerjavi z zemljiščem za gradnjo stavb. Spremenila se bo tudi davčna stopnja glede na razvrstitev zemljišč po Zakonu o davku na nepremičnine. Zemljišča se po tem zakonu razvrščajo glede na uporabljen model vrednotenja:

 

Model vrednotenjaVrsta nepremičnin po Zakonu o davku na nepremičnineDavčna stopnja
KME
kmetijska zemljišča0,15%
GOZgozdna zemljišča0,07%
PSZostala zemljišča0,50%
ZDR
HISzemljišča za stanovanjsko rabo0,15%


Lastnik oziroma davčni zavezanec lahko ugotovi ali se bo vrednost nepremičnine zmanjšala tako, da v tabeli informativnega izračuna davka  v prvi koloni »Model vrednotenja« preveri ali je uporabljen model za zemljišče za gradnjo stavb »ZGS«. Ter glede na podatek o dejanski rabi ugotovi kakšna bo davčna stopnja. PRIMER

 
Podatek o zemljiščih za gradnjo stavb ne bo uporabljen za izračun vrednosti samo v letu 2014. Do konca leta naj bi občine posredovala kakovostnejše podatke, na podlagi katerih bo ponovno izračunana vrednost zemljišč za gradnjo stavb.