Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Program dela državne geodetske službe za leti 2013 in 2014

Vlada je na seji dne 13.3.2013 sprejela Program dela državne geodetske službe za leti 2013 in 2014.

 
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) v prvem odstavku 29. člena določa, da se podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog državne geodetske službe ter predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog opredelijo v letnem programu državne geodetske službe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Ker je proračun  Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 sprejet, sprejet pa je tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), je Geodetska uprava RS tako kot že do sedaj, pripravila dvoletni program svojega dela. V programu so opredeljene predvsem naloge, ki jih Geodetska uprava prek javnih naročil oddaja zunanjim izvajalcem. 

 
Sestavni del programa državne geodetske službe je tudi program dela Geodetskega inštituta Slovenije.

 

Vir: MzIP