Skoči na vsebino

KOLEDAR DOGODKOV

Poročilo o 6. plenarnem zasedanju UN GGIM Evropa


V času od 5. do 6. junija 2019 je v Bruslju potekalo šesto redno plenarno zasedanje regionalnega odbora strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami UN GGIM Evropa. Zasedanja se je udeležilo več kot 60...

Letno poročilo EuroGeographics 2018


GeoDigital Ukraine 2019


Delavnica UN GGIM na temo povezovanja statističnih in prostorskih podatkov


Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije je kot predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa sodeloval na delavnici o integraciji prostorskih in statističnih podatkov. Delavnica je bila v Beogradu v času od 21....

Objavljeno je poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018


Lani je bilo na slovenskem najemnem trgu zaznati občuten upad števila novo sklenjenih najemnih pogodb in aneksov zaradi podaljšanja najemnega razmerja ali spremembe najemnine tako za pisarniške prostore kot za trgovske, storitvene...

Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018


Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 2017 se je slovenski nepremičninski trg leta 2018 pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli 10...

47. Geodetski dan z naslovom »Geodezija – stroka priložnosti?«