Skoči na vsebino

LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

 

Poročila Geodetske uprave Republike Slovenije

 

Na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/2006 – u.p.b. in 117/2006 – ZDavP-2) mora Geodetska uprava Republike Slovenije do 31. januarja za preteklo leto pripraviti letno poročilo o izvajanju ZDIJZ. 

 

    

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2012

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2011

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2010 

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2009

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2008

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2007

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2006

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2005

 

Poročilo geodetske uprave o izvajanju ZDIJZ v letu 2004

 

 

  

Skupna letna poročila Vlade  Republike Slovenije

 

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZDIJZ mora Vlada Republike Slovenije na podlagi prejetih poročil posameznih organov do vsakega 31. marca za preteklo leto pripraviti skupno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ.