Skoči na vsebino

STROKOVNI DIALOG

Informacijska prenova vodenja nepremičninskih evidenc - povabilo k strokovnemu dialogu

 

V skladu s sprejetim Programom dela državne geodetske službe za leti 2013 in 2014 Geodetska uprava RS v letu 2013 začenja več projektov, ki bodo vplivali na sistem evidentiranja in na uporabo podatkov o nepremičninah. Opis predvidenih sprememb je v gradivu Evidentiranje nepremičnin – predlogi sprememb.

Na področju informacijske prenove nepremičninskih evidenc je predvidena postopna vzpostavitev novega informacijskega sistema. V začetni fazi bo zasnovan in vzpostavljen celotni podatkovni model in izdelana  prenovljena programska oprema za vodenje grafičnih podatkov zemljiškega katastra, tlorisov stavb in nekateri spremljajočih podatkov.

V dokumentu Povabilo k strokovnemu dialogu je obvestilo zainteresiranim subjektom glede poteka strokovnega dialoga, ki mu je priložena priloga Zasnova tehnične dokumentacije