Skoči na vsebino

NAMERE

31. 01. 2019

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (dve službeni vozili)
Datum objave: 31. 1. 2019
Rok za prijavo: 20 dni

 

************************************************************************

05. 10. 2018

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (5 klimatskih naprav)
Datum objave: 05. 10. 2018
Rok za prijavo: 20 dni

 

Popravek namere o prodaji premičnega premoženja  (5 klimatskih naprav)

Datum objave: 15. 10. 2018

 

07.08.2018

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (dve službeni vozili)
Datum objave:  07.08.2018
Rok za prijavo: 15 dni

 

26.02.2018

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (eno službeno vozilo)
Datum objave: 26.02.2018
Rok za prijavo: 15 dni

 

30.08.2017

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (eno službeno vozilo)
Datum objave: 30.08.2017
Rok za prijavo: 15 dni

 

14.07.2017

 

Namera o prodaji premičnega premoženja (tri službena vozila)
Datum objave: 14. 07. 2017
Rok za prijavo: 15 dni

 

20.10.2016

 

Namera o prodaji premičnega premoženja  (dva službena vozila)      

Datum objave:   20. 10. 2016
Rok za prijavo:  15 dni

 

26.02.2013

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja  namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo na naslovu Cankarjeva 1 v Ljubljani in sicer: na številki dela stavbe v površini 368,36 m2, souporaba na številki dela stavbe 1725/430/0012 v površini 39,34 m2 in pravica souporabe na sorazmernem deležu stavbe 1725/430/0022, 1725/430/0023, 1725/430/0024, 1725/430/0025 in 1725/430/0026. Pogodba bo sklenjena po metodi neposredne pogodbe za  določen čas enega leta od 20.09.2013 do 20.09.2014.