Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

PRENOS ZBIRKE LISTIN ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V DIGITALNO OBLIKO
Datum objave: 24.03.2006
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: GU
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

PRENOS ZBIRKE LISTIN ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V DIGITALNO OBLIKO

1.sklop

- Prenos zemljiškokatastrskih načrtov v digitalno obliko

- Uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji

- Prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko

2.sklop

- Prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko

3.sklop

- Prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko

4.sklop

- Prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko

5.sklop

- Vzdrževanje digitalne zbirke listin

Vprašanje in odgovor z dne 27.3.2006

Vprašanje in odgovor z dne 29.3.2006 (1)

Vprašanje in odgovor z dne 29.3.2006 (2)

VPRAŠANJE:

Zanima me nekaj v zvezi z razpisno dokumentacijo za razpis Prenos zbirke listin ZK v digitalno obliko in sicer na strani 95 2. točka v Navodilih za izvedbo (Uskladitev stare verzije dig. podatkov ...). Za kakšno dokumentacijo gre - ali so to zemljiški katastri ali elaborati?

ODGOVOR:

V uvodu Tehničnih pogojev za uskladitev stare verzije digitalnih podatkov z veljavnimi tehničnimi pogoji, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,je na tretji strani navedeno, da gre za prenos zirke listin podatkov arhiva zemljiškega katastra. Torej ne gre za katastrske načrte, temveč za listine zemljiškega katastra.

Vprašanje:

Glede na to, da je osnovna količinska enota pri izvedbi razpisanih del 1 TIFF slika, vas prosimo za pojasnilo za primere, ko je potrebno skenirati obe strani dokumenta in dve sliki združiti v večstransko TIFF datoteko (povratnice). Ali se takšno datoteko šteje kot 1 količinsko enoto ali kot dve?

Odgovor:

Sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa Prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko so tudi Tehnični pogoji za prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko, ki - v točki 2.3, tretji odstavek - določajo, pri katerih dokumentih se spajajo slike v en dokument. Izvajalec pogodbenega dela odda v takem primeru en tiff, ki količinsko predstavlja eno enoto pogodbenega dela.

Vprašanja:

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.

2) Soft Copy of the Tender Document through email.

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines

5) Estimated Budget for this Purchase

6) Any Extension of Bidding Deadline?

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.

Odgovor:

Odgovori se nahajajo v datoteki

Datoteke:

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj