Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
NMV430 /2015 Najem prenosnih poti za tvorbo navideznih omrežij za prenos podatkov omrežja SIGNAL in mreže 0. reda. GURS 27.01.2015 06.02.2015 do 09:00
JN/432/2015 Ciklično aerofotografiranje Slovenije 2015-16 (CAS 2015-16). GU 21.01.2015 04.03.2015 do 09:00
NMV312 /2015 Nadgradnja aplikacije evidence trga nepremičnin GU 19.01.2015 27.01.2015 do 09:00
NMV5733/2014 Vzdrževanje obstoječih aplikacij z minimalnimi nadgradnjami in zagotavljanje strokovno-tehnične podpore Geodetski upravi Republike Slovenije pri vzdrževanju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture GU 17.12.2014 14.01.2015 do 09:00
NMV5322/2014 Vzdrževanje strežniške infrastrukture GU 27.11.2014 08.12.2014 do 09:00
NMV5285/2014 Nudenje tehnične podpore za Oracle licenčno programsko opremo GU 26.11.2014 04.12.2014 do 09:00
NMV3846/2014 Nakup opreme za stalne GNSS postaje GU 22.09.2014 02.10.2014 do 09:00
NMV3847/2014 Nakup geodetskih inštrumentov za izvajanje kombiniranih geodetskih meritev (GIS, RTK, Static) GU 22.09.2014 02.10.2014 do 09:00
JN9337/2014 Vzdrževanje distribucijskega sistema in aplikacij GU 18.09.2014 29.10.2014 do 09:00
NMV3788/2014 Informacijska podpora spletnim rešitvam za dostop do podatkov omrežnih priključnih točk (OPT) ter nadgradnja sistema evidentiranja in analize tržnega interesa za gradnje odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO) GU 18.09.2014 30.09.2014 do 09:00
NMV3572/2014 Informacijska podpora sistema za vodenje omrežnih priključnih točk (OPT) in nadgradnja sistema GU 10.09.2014 23.09.2014 do 09:00
NMV2232/2014 Vzpostavitev fizičnega modela topografske baze in razvoj programske opreme za upravljanje podatkov v skladu z novim podatkovnim modelom topografske baze GU 04.07.2014 23.07.2014 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28