Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
NMV 2161/2016 Zagotovitev sistema vodenja podatkov o kapacitetah in zasedenosti omrežij elektronskih komunikacij ter informacijska podpora sistema za vodenje omrežnih priključnih točk. GU 30.03.2016 18.04.2016 do 09:00
NMV 2169/2016 Vzpostavitev spletnih servisov za dostop do podatkov o kapacitetah in zasedenosti omrežij elektr. komunikacij ter nadgradnja sistema za analize tržnega interesa lastnikov in operaterjev omrežij elektr. komun. ter dopolnitev prost. pod.infrastukture GU 30.03.2016 20.04.2016 do 09:00
NMV 2004/2016 Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov. GU 29.03.2016 05.05.2016 do 09:00
NMV 1794/2016 Vzdrževanje informacijskega sistema evidence trga nepremičnin. GU 22.03.2016 01.04.2016 do 09:00
NMV 1797/2016 Nadgradnja aplikacij evidence trga nepremičnin. GU 22.03.2016 01.04.2016 do 09:00
NMV 1682/2016 Izvedba informiranja in obveščanja javnosti projekta 'Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav'. GU 18.03.2016 31.03.2016 do 09:00
NMV 1548/2016 Vzdrževanje informacijskega sistema generalnega vrednotenja nepremičnin GU 14.03.2016 23.03.2016 do 09:00
NMV1497/2016 Vzdrževanje aplikacije za pripis vrednosti in Zbirke vrednotenja nepremičnin GU 11.03.2016 21.03.2016 do 09:00
NMV 1269/2016 Nadgradnja informacijskega sistema generalnega vrednotenja za uporabo najemnin v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin. GU 02.03.2016 11.03.2016 do 09:00
NMV 142/2016 Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov za Območno geodetsko upravo Koper, Območno geodetsko upravo Maribor in Območno geodetsko upravo Murska Sobota. GU 08.01.2016 14.01.2016 do 09:00
JN 9101/2015 Vzdrževanje distibucijskega sistema in aplikacij. GU 28.12.2015 09.02.2016 do 09:00
JN 9048/2015 CIKLIČNO AEROFOTOGRAFIRANJE SLOVENIJE 2016 (CAS 2016) GU 23.12.2015 09.02.2016 do 09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28